eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy

Ochrona przedemerytalna a rozwiązanie umowy

2009-11-30 00:14

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę przed osiągnięciem ochronnego wieku przedemerytalnego. Wypowiedzenie będzie skuteczne, nawet jeżeli upływ okresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy nastąpi już trakcie trwania okresu ochronnego.

Przeczytaj także: Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

Mój mąż w listopadzie skończy 61 lat. Pracodawca na 3 tygodnie przed ukończeniem 61 lat wręczył mu kopertę z wypowiedzeniem. Jako że mąż jest zatrudniony na czas nieokreślony - rozumiem, że okres wypowiedzenia jest 3 miesiące - czyli w czasie, kiedy ukończy 61 lat będzie w okresie wypowiedzenia - czyli w tym momencie jest już w wieku ochrony przedemerytalnej. Czy pracodawca ma prawo tak postąpić?

1. Okres ochronny przed wypowiedzeniem umowy obejmuje 4 lata

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Powszechny wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Ochroną objęci są zatem mężczyźni, którzy ukończyli 61 rok życia oraz kobiety, które ukończyły 56 lat. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym oznacza, że pracodawca nie może złożyć wypowiedzenia w okresie ochronnym, o którym mowa wyżej, tj. od chwili ukończenia przez pracownika:
  • 61 lat - w przypadku mężczyzn oraz
  • 56 lat - w przypadku kobiet.
2. Nie można wypowiedzieć, ale można rozwiązać umowę w okresie ochronnym

Jeżeli natomiast pracodawca wręczy pracownikowi wypowiedzenie przed rozpoczęciem okresu ochronnego, to takie wypowiedzenie będzie zgodne z prawem i doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Taka sytuacji będzie miała miejsce nawet jeżeli w okresie wypowiedzenia pracownik zostałby objęty okresem ochronnym. Zakaz dotyczy bowiem jedynie wypowiadania umowy o pracę - a więc wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, a nie jej rozwiązania.
W świetle powyższego, pracodawca wręczając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu ochronnego, nie naruszył obowiązujących przepisów.

Zdaniem SN: Można wypowiedzieć umowę przed okresem ochronnym

Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 KP nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku "przedemerytalnego", chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 643/98, OSNAPiUS 2000/11 poz. 418)

3. W umowach bezterminowych okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Podstawa prawna:
  • art.36 § 1, art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 27 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: