eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

2009-11-20 02:10

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmuje się wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie, który przyjmuje się do tej podstawy.

Przeczytaj także: Zasiłek chorobowy: zmiana interpretacji przepisów

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których przyjmowana jest ta podstawa.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne wlicza się zaś do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku jednak, gdy którykolwiek składnik wynagrodzenia nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat, do podstawy wymiaru zasiłku przyjąć należy ten składnik w wysokości wypłaconej za okres poprzedni.

Uwaga!
Do podstawy wymiary wynagrodzenia chorobowego nie przyjmuje się tych składników, które zgodnie z przepisami wynagrodzeniowymi nie są pomniejszane za czas choroby.

Przykład:
  • Pracownik wynagradzany jest stawką zasadniczą 2.000 zł oraz prowizją od sprzedaży i premią regulaminową w wysokości 1.000 zł, która zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania nie jest pomniejszana w okresie choroby pracownika, a co za tym idzie - wypłacana jest zawsze w pełnej wysokości.
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca powinien przyjąć jedynie stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizję. Premię zaś powinien wypłacić w pełnej wysokości w terminie jej płatności.

Przykład:
  • Pracownik wynagradzany jest stawką zasadniczą 3.000 zł oraz prowizją od sprzedaży i premią regulaminową w wysokości od 500 do 1.000 zł, która jest pomniejszana za okres nieobecności w pracy.
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca powinien przyjąć zatem wszystkie składniki wynagrodzenia - zarówno stawkę wynagrodzenia zasadniczego, jak i prowizję oraz premię. Tylko bowiem w przypadku, gdy premia wypłacana jest w pełnej wysokości mimo choroby pracownika, nie ulega ona wliczeniu do podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Uwaga!
Składników wynagrodzenia, które zgodnie z przepisami wynagrodzeniowymi przysługują pracownikowi tylko do określonego terminu, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należnego za okres po tym terminie.

 

1 2

następna

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: