eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wychowawczy a praca na część etatu

Urlop wychowawczy a praca na część etatu

2009-11-12 12:25

Korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy, zamiast urlopu wychowawczego, nie zamyka drogi do ponownego pójścia na ten urlop.

Przeczytaj także: Praca na niepełny etat a dostęp do szkoleń

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Przed urodzeniem dziecka byłam zatrudniona na pełny etat i czas nieokreślony w swojej firmie. Po urlopie macierzyńskim poszłam na urlop wychowawczy, który trwał 1 rok. Następnie napisałam wniosek o zmniejszenie etatu do 1/2 w zamian za powrót do pracy z urlopu wychowawczego. Pracodawca przyjął mój wniosek i obecnie pracuję na 1/2 etatu. Czy mogę ponownie wrócić na urlop wychowawczy, jeśli zajdzie taka potrzeba? Czy zmniejszając sobie etat do 1/2 „zamknęłam” sobie drogę do urlopu wychowawczego? Zaznaczam, że mam prawo do wychowawczego jeszcze przez 2 lata.

1. Albo urlop, albo praca na część etatu

Pracownik może przebywać na urlopie wychowawczym maksymalnie przez 3 lata i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Może on również skorzystać w tym czasie z innego rozwiązania. Mianowicie pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. We wniosku pracownik wskazuje wymiar zmniejszonego etatu oraz okres, przez jaki zamierza świadczyć pracę w obniżonym wymiarze.

2. Pracownik wciąż może wrócić na urlop wychowawczy

Skorzystanie przez pracownika z uprawnienia do zmniejszenia wymiaru czasu pracy nie pozbawia go prawa do urlopu wychowawczego. Nie ma zatem przeszkód, aby po okresie świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze pracownik udał się na urlop wychowawczy, o ile nie upłynął jeszcze okres, w którym mógł skorzystać z tego urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (podobnie jak wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy) jest dla pracodawcy wiążący. Tym samym w sytuacji, gdy pracownik w trakcie świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze występuje do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić i udzielić urlopu w okresie wskazanym przez pracownika.

3. Czas na urlop wychowawczy jest limitowany

Należy pamiętać, że możliwość świadczenia pracy w obniżonym wymiarze jest alternatywą dla korzystania z urlopu wychowawczego, a w konsekwencji okres, w którym pracownik korzysta ze zmniejszonego wymiaru czasu pracy pomniejsza okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Jeżeli więc przykładowo po urlopie macierzyńskim pracownica wykorzystała 1 rok urlopu wychowawczego, następnie na 1 rok wróciła do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, a obecnie chciałaby znowu skorzystać z urlopu wychowawczego, to może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu na kolejny rok. W przypadku opisanym w pytaniu okres, przez który pracownica będzie mogła korzystać z urlopu wychowawczego zależy od tego, jak długo świadczyła pracę w obniżonym wymiarze. Łącznie okres urlopu wychowawczego i okres pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy nie może bowiem przekroczyć 3 lat.

Podstawa prawna:
  • art. 186 § 1 i § 4, art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: