eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Choroba zawodowa - zmiany przepisów

Choroba zawodowa - zmiany przepisów

2009-05-28 10:11

W dniu 19 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj także: Choroba zawodowa a obowiązki pracodawcy

Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy są wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2008 r., w którym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją przepis, na podstawie którego wydano rozporządzenie rady Ministrów w sprawie wykazu chorób zawodowych ze względu na brak ustawowych wytycznych co do treści rozporządzenia. W celu usunięcia niezgodności do projektu ustawy wprowadzono przepisy, które regulują m.in. definicję choroby zawodowej oraz możliwości rozpoznania jej u pracownika lub byłego pracownika bez względu na wcześniejsze zakończenie pracy w warunkach zagrażających zdrowiu.

Rozszerzono ponadto katalog podmiotów, które mogą dokonać zgłoszenia choroby zawodowej o np. lekarza dentystę. W przypadku podejrzenia u pacjenta choroby zawodowej będzie on mógł kierować na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby.

W projekcie ustawy zawarto również przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek przesłania do wskazanego instytutu medycyny pracy oraz do właściwego inspektora zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej. Do obowiązków pracodawcy będzie ponadto należało przechowywanie (przez 10 lat) protokołu okoliczności i ustalenia przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją.

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: