eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przywrócenie do pracy na nieistniejące stanowisko

Przywrócenie do pracy na nieistniejące stanowisko

2009-05-24 00:33

Sąd przywrócił nam pracownika do pracy. Niestety stanowisko, na którym pracował zostało niedawno zlikwidowane. Czy w takim razie musimy go przyjąć do pracy? Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Przeczytaj także: Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

To zależy, czy pracownik został przywrócony do pracy wyrokiem sądu I instancji (można bowiem jeszcze wnieść apelację), czy rozstrzygnięcie sądu jest już prawomocne.

Jeśli możesz - to się odwołaj

W sytuacji, gdy wyrok zapadł dopiero w I instancji pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia pracownika do pracy i wnieść apelację od wyroku do sądu wyższej instancji. Wówczas przed sądem odwoławczym (okręgowym) możesz przedstawić okoliczności przemawiające za brakiem możliwości lub niecelowością przywrócenia pracownika do pracy. Taką okolicznością jest np. likwidacja stanowiska pracy i brak środków na utrzymywanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia (zob. wyrok SN z 14 maja 1999 r. I PKN 57/99, OSNAPiUS 2000/15/576), zaistniała już po rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy. Jeżeli zatem przy rozwiązaniu stosunku pracy popełniono błędy, które stanowiły podstawę do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia pracownika do pracy – to w postępowaniu odwoławczym można jeszcze doprowadzić do orzeczenia o odszkodowaniu.

Po uprawomocnieniu wyroku - 3 możliwości

Jeżeli natomiast wyrok sądu jest już prawomocny, to trzeba go wykonać i przyjąć pracownika z powrotem, o ile oczywiście zgłosi on gotowość do podjęcia pracy w terminie 7 dni od prawomocnego przywrócenia. Jeżeli tego nie zrobi – możesz odmówić ponownego zatrudnienia.

Ważne!

Odmowa ponownego przyjęcia pracownika do pracy w sytuacji, gdy zgłosił on chęć powrotu jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Przyjmujemy, że pracownik w terminie zgłosił gotowość do podjęcia pracy. Zważywszy, że przywrócenie do pracy musi nastąpić na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy (m.in. to samo stanowisko pracy), - to w omawianym przypadku rzeczywiście powstaje problem. Najprostszym sposobem jego rozwiązania to:
  • zaproponowanie pracownikowi nowych warunków pracy i płacy,
  • Pracownikowi można także - na 3 miesiące w roku kalendarzowym - powierzyć wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę.
    Daje to czas na prowadzenie z nim dalszych negocjacji, wręczenie wypowiedzenia zmieniającego lub też na
  • definitywne wypowiedzenie stosunku pracy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: