eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

2009-08-04 16:47

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po upływie określonego terminu 182 dni otrzymała świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Świadczenie skończyło się we wrześniu 2008 r. i pracownica wystąpiła o przyznanie renty, jednocześnie przesyłając do pracodawcy zwolnienie lekarskie. Sprawa renty toczy się już ponad pół roku. ZUS odmówił przyznania renty, lecz pracownica złożyła odwołania od tej decyzji. W tym czasie zakład pracy otrzymuje zwolnienia lekarskie.

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę: ustne ustalenia ważne

Łączny okres nieobecności pracownicy w pracy z powodu choroby wynosi już ponad rok. Czy w tej sytuacji pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę i w jakim trybie? Czy jeśli pracownica otrzyma rentę, ale będzie mogła świadczyć pracę (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy), to czy takie wcześniejsze rozwiązanie umowy będzie nadal ważne? Co się stanie w sytuacji, gdy na skutek nieotrzymania renty pracownica stawi się do pracy z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym jej zdolność do świadczenia pracy? Czy pracodawca będzie miał obowiązek przyjąć ją z powrotem?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu wyczerpania okresu niezdolności do pracy wskutek choroby i pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Rozwiązanie w tym trybie będzie skuteczne bez względu na fakt, czy po ustaniu stosunku pracy pracownicy zostanie przyznana renta lub czy przedstawi zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy. Pracodawca w miarę możliwości powinien ponownie zatrudnić pracownicę, jeżeli zgłosi ona swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu choroby.

1. Umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia

Przedłużająca się niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby stwarza pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taka możliwość pojawia się w sytuacji, gdy choroba trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (182 lub 270 dni w przypadku gruźlicy) oraz 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową.
Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, iż pracownica wyczerpała okresy niezdolności do pracy (182 dni choroby i 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego), w czasie którego pracodawca nie mógł rozwiązać z nią umowy o pracę. Wobec tego, jeżeli choroba pracownicy przedłuża się ponad te okresy, i po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica jest wciąż niezdolna do pracy, sytuacja ta uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdyż pracownica nie podlega już ochronie przed rozwiązaniem umowy.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: