eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wyznania religijne pracownika a urlopy i zwolnienia

Wyznania religijne pracownika a urlopy i zwolnienia

2008-08-06 14:02

Przeczytaj także: Różne wyznania religijne a dni wolne od pracy


Kiedy nie można mówić o dyskryminacji?

O dyskryminacji i złamaniu prawa nie może być mowy, jeśli pracodawca:
  • Odmówi udzielenia przerw na modlitwy w czasie pracy, ponieważ ma obowiązek zagwarantowania tylko jednej 15 minutowej przerwy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 kp),
  • Rozwiąże stosunek pracy z pracownikiem, który odmówi pracy w dzień będący dniem świątecznym w religii przez niego wyznawanej, ale będący normalnym dniem pracy u pracodawcy, ponieważ ze strony pracownika jest to naruszenie jego podstawowych obowiązków (por. art. 100 kp),
  • Nie uwzględni prośby pracownika o takie zorganizowanie pracy, aby mógł on wykonywać pracę w dni świąt katolickich, a świętować w swoje, ponieważ pracownik, nawiązując stosunek pracy, dobrowolnie godził się na prawa i obowiązki z niego wynikające, w tym również na organizację czasu pracy (por. art. 22 kp oraz art. 1043 § 2 kp).
Podstawa prawna:
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. nr 231, poz. 1965 ze zm.).
  • Ustawa z 18 styczna 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy u Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. nr 26, poz. 235).
Autor: Jadwiga Sztabińska, specjalista prawa pracy
Źródło: Wynagrodzenia w Twojej firmie,

poprzednia  

1 2 3

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: