eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Awaria w Szczecinie obniża wymiar czasu pracy

Awaria w Szczecinie obniża wymiar czasu pracy

2008-05-18 11:57

W dniu 8 kwietnia 2008 r., z powodu złych warunków atmosferycznych znaczna część województwa zachodniopomorskiego pozbawiona została dostaw energii elektrycznej. W wyniku tej przeszkody spora część pracowników nie mogła w tym dniu pracować mimo gotowości do podjęcia pracy. Problematyczne okazało się rozliczenie czasu pracy w tym dniu. W sprawie wypowiedział się Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Przeczytaj także: Praca kierownika w wolne soboty a inny dzień wolny

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie otrzymał bardzo wiele pytań pracodawców dotyczących sposobu rozliczenia czasu pracy w tym dniu. Wątpliwości mieli także pracownicy, którzy skarżyli się na konieczność odpracowania tego dnia w innym terminie oraz wymuszania przez pracodawców składania wniosków u udzielenie urlopu wypoczynkowego czy na żądanie. W związku z powyższym PIP wystosował pismo z odpowiedzią na powyższe wątpliwości.

W opinii Państwowej Inspekcji Pracy - w czasie awarii sieci energetycznej w dniu 8 kwietnia 2008 r. pracownicy byli gotowi do wykonywania pracy, tylko nie mogli jej świadczyć z przyczyn od nich niezależnych. Ma tu zatem zastosowanie przepis art. 81 kodeksu pracy (dotyczący przestoju). Tym samym pracownikom przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Wskazane wyżej „przyczyny dotyczące pracodawcy”, w opinii PIP, polegają na braku faktycznej możliwości zapewnienia pracownikom zgłaszającym gotowość do wykonywania pracy transportu umożliwiającego dojechanie im do miejsca pracy w tym dniu.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśliła także, iż czas powyższej płatnej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy obniża wymiar czasu pracy, przez co nie ma możliwości jego odpracowania czy udzielenia w tym dniu urlopu.

Art. 81. Kodeksu pracy

§ 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w § 3.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: