eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Przedłużenie umowy na zastępstwo a ciąża

Przedłużenie umowy na zastępstwo a ciąża

2008-04-02 13:40

Rozważmy następujący przypadek: na okres nieobecności pracownika X, będącego na urlopie wychowawczym (od 1 maja 2007 r. do 31 maja 2008 r.) zatrudniliśmy pracownicę Y. Dnia 10 lutego 2008 r. okazało się, że pracownica Y jest w drugim miesiącu ciąży. Czy jej umowa o pracę przedłuży się do dnia porodu?

Przeczytaj także: Umowa na zastępstwo tylko na czas nieobecności

Jeżeli pracodawca zatrudnił pracownicę Y na umowę na zastępstwo, wówczas umowa ta nie przedłuży się do dnia porodu. Jeżeli natomiast zawarta została zwykła umowa na czas określony - w opisanym przypadku umowa taka przedłuży się do dnia porodu.

Po 3 miesiącu ciąży – umowa na czas określony przedłuży się

Co do zasady, umowy terminowe ulegają z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu, o ile termin ich rozwiązania określony w treści umowy, przypadałby po upływie 3 miesiąca ciąży. Dotyczy to umów zawartych:
  • na czas określony,
  • na czas wykonywania określonej pracy,
  • na okres próbny przekraczający 1 miesiąc.
Przepisy prawa pracy nie określają przy tym, jak powinno liczyć się upływ 3 miesiąca ciąży. Wytycznych w tej kwestii udziela jednak orzecznictwo SN.

Zdaniem Sądu Najwyższego
Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 kp) oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Wyrok SN z 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02

Umowa na zastępstwo – nie ma przedłużenia

Nie ulegają przedłużeniu do dnia porodu umowy o pracę zawarte:
  • na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca,
  • na czas określony w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – czyli tzw. umowa na zastępstwo,
  • z pracownikiem tymczasowym.
We wskazanych wyżej przypadkach umowa o pracę rozwiązuje się z upływem terminu, na który została zawarta, a umowa na zastępstwo – z momentem powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Nie ma przy tym znaczenia stopień zaawansowania ciąży pracownicy w dniu rozwiązania tych umów.

A zatem, jeżeli pracodawca zawarł z pracownicą Y umowę o pracę na zastępstwo, wówczas nie przedłuży się ona do dnia porodu. Umowa ta rozwiąże się z dniem powrotu pracownika X z urlopu wychowawczego. Jeżeli zaś została zawarta zwykła umowa na czas określony od 1 maja 2007 r. do 31 maja 2008 r. – przedłuży się ona do dnia porodu. Dzień rozwiązania tej umowy, ustalony w jej treści (31 maja 2008 r.) przypadałby bowiem po upływie 3 miesiąca ciąży pracownicy Y.

Ważne!
Gdy umowa o pracę na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu ostatnim dniem jej trwania będzie dzień porodu.

Podstawa prawna:
  • art. 177 § 3 i § 31 Kodeksu pracy,
  • art. 13 ust. 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608, ze zm.).


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.
Przeczytaj także: Umowa na zastępstwo   Umowa na zastępstwo

oprac. : KadryOnline KadryOnline

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: