eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jakie zmiany dla małych firm w Kodeksie pracy?

Jakie zmiany dla małych firm w Kodeksie pracy?

2008-03-28 13:28

Rząd planuje zwolnienie małych firm z obowiązku przestrzegania niektórych przepisów Kodeksu pracy. Jeśli projekt wejdzie w życie, takie firmy nie będą musiały na przykład prowadzić ewidencji czasu pracy, zwracać pracownikom kosztów podróży służbowych czy też płacić wynagrodzenia, gdy dojdzie do przestoju z powodu złej pogody. Poza tym, rząd planuje, aby w stosunku do wszystkich pracodawców nie obowiązywały ograniczenia w zawieraniu umów cywilnoprawnych.

Przeczytaj także: Kodeks pracy 2016: jakie zmiany?

Na dzień dzisiejszy trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy rządowi uda się wprowadzić projektowane zmiany. Pracodawców one ucieszą - ale już teraz organizacje związkowe protestują przeciwko skali, w jakiej rząd planuje ograniczenie praw pracowniczych.

1. Mali pracodawcy - na innych zasadach


W uzasadnieniu rządowego projektu wskazuje się, że zmiany mają ułatwić funkcjonowanie mikropracodawcom, czyli małym pracodawcom (zatrudniającym mniej niż 10 pracowników) oraz osobom fizycznym zatrudniającym pracowników, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Niewątpliwym skutkiem zmian będzie jednak również likwidacja wielu uprawnień pracowników, zatrudnionych u takich pracodawców. Poniżej - krótki przegląd najważniejszych, planowanych zmian.

a. Ewidencja czasu pracy - do likwidacji

W chwili obecnej każdy pracodawca, nawet zatrudniający tylko jednego pracownika, musi prowadzić dla niego indywidualną kartę ewidencji czasu pracy. W projekcie przewidziano całkowitą rezygnację z tego obowiązku w odniesieniu do mikropracodawców.

b. Nie każdy w spokoju „dopracuje” do emerytury

U mikropracodawców ma zostać zniesiona ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracowników takich można będzie zwolnić pod warunkiem wypłaty odprawy w wysokości uzależnionej od stażu pracy w firmie.

c. Pracownik podróżuje - a więc zapłaci … z własnej kieszeni

Z projektu wynika, że mikropracodawcy nie będą musieli wypłacać pracownikowi diet za podróż służbową oraz zwracać kosztów biletów, noclegu itp. Czyli zatrudniony w małej firmie za podróż służbową na potrzeby pracodawcy ma płacić z własnej kieszeni. Z uwagi na kontrowersyjny charakter tej zmiany wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby weszła w życie w projektowanym kształcie.

d. Gdy na dworze mróz - pensji nie będzie

Mikropracodawcy oszczędzą, gdy dojedzie do przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi (np. w razie mrozu uniemożliwiającego pracę na budowie). W obecnym stanie prawnym, za tego rodzaju przestój pracownikom należy się wynagrodzenie.

e. Umowa o pracę - chroniona w mniejszym stopniu

Zgodnie z zamysłem projektodawców, pracownikowi zwolnionemu przez mikropracodawcę z naruszeniem prawa nie będą już przysługiwały: roszczenie o przywrócenie do pracy i odszkodowanie na zasadach art. 45 Kodeksu pracy (a co za tym idzie, także roszczenia o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy w razie, gdyby sad orzekł o przywróceniu do pracy), a jedynie niższe niż powszechne świadczenia odszkodowawcze.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: