eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Czy preparaty na kleszcze i komary są dla nas bezpieczne?

Czy preparaty na kleszcze i komary są dla nas bezpieczne?

2021-07-03 00:15

Czy preparaty na kleszcze i komary są dla nas bezpieczne?

Czy preparaty na komary są bezpieczne? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Nadeszły długo oczekiwane wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku. Warto pamiętać, że lato to także okres wysokiej aktywności wszelkiej maści insektów. Z tego też powodu, wyjeżdżając na urlop, warto zaopatrzyć się w preparaty na kleszcze, komary itp. Czy jednak możemy ufać, że są dla nas bezpieczne? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają wyniki kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową, podczas której sprawdzono 105 partii produktów biobójczych. Co ustalili inspektorzy?

Przeczytaj także: Inspekcja Handlowa: wyniki kontroli etykiet na oponach

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


 • Czy dostępne na polskim rynku preparaty na kleszcze, komary itp. są bezpieczne dla konsumentów?
 • Do jakich ustaleń doprowadziła przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola preparatów biobójczych?
 • Jakich wytycznych powinniśmy przestrzegać, kupując produkty chroniące przed insektami?


W czasie wakacji konsumenci częściej uprawiają aktywności na świeżym powietrzu w lasach, ogródkach na trawie, są szczególnie narażeni na dokuczliwe komary, kleszcze, meszki itp. i sięgają po oferowane w sprzedaży produkty biobójcze przeznaczone do ochrony przed tymi insektami.

Produkt biobójczy, zgodnie z przepisami oznacza każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Jednym z organów kontrolujących produkty biobójcze w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych w sprzedaży hurtowej i detalicznej jest Inspekcja Handlowa, do której zadań należy kontrola przestrzegania przepisów o produktach biobójczych.

Od stycznia do maja 2021r. Inspekcja Handlowa na terenie całego kraju przeprowadziła 37 kontroli sprawdzających prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych, a także prawidłowości obrotu tymi wyrobami w sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Kontrolami objęto 37 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną produktów biobójczych, w tym: 23 sklepy detaliczne, 3 hurtownie, 11 dużych sklepów detalicznych.

Ponadto w toku kontroli 34 przedsiębiorców sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono u 8 przedsiębiorców, w tym w: 6 sklepach detalicznych i 2 hurtowniach.

USTALENIA KONTROLI - NIEPRAWIDŁOWOŚCI


Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów Inspektorzy ocenili oznakowanie 105 partii produktów. Ze względu na brak i nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano 1 partię produktu biobójczego (tj. 0,95 proc.) stwierdzono, że:
 • tożsamość substancji czynnej i jej stężenie podano w jednostkach procentowych powinny być podane w jednostkach metrycznych,
 • nie podano wskazówek dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto na etykiecie ww. produktu stwierdzono:
 • brak zwrotu wskazującego środki ostrożności W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać;

 • brak zwrotu - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kwestionowana partia produktu została wycofana przez kontrolowanego z obrotu handlowego. W związku z popełnionym wykroczeniem, wobec osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia. Przesłano pismo do podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu zakwestionowanej partii produktu, z wnioskami o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i wprowadzanie do obrotu produktu poprawnie oznakowanego.

fot. mat. prasowe

Efekty kontroli

Kontrola Inspekcji Handlowej wypadła zadowalająco.


Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia


Inspektorzy IH sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty biobójcze po upływie daty ważności, stwierdzając u 2 przedsiębiorców 3 partie przeterminowanych produktów biobójczych (przedsiębiorcy wycofali z obrotu kwestionowane wyroby).
Mając na uwadze powyższe, w 2 sprawach przekazano informacje do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych preparatów na kleszcze, komary itp.


W toku kontroli sprawdzano również, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki wskazane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Powyższe przepisy odnoszą się do:
 • zakazu dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego te produkty w opakowaniach bez uprzedniego wpisu do rejestru,
 • obowiązku przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych; właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.
 • obowiązku pobierania opłat recyklingowych od konsumentów nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych do sprzedaży

Ustalono, że przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach, które zostały objęte kontrolą, posiadali wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach. W toku kontroli stwierdzono, że 5 przedsiębiorców w miejscu sprzedaży nie uwidoczniło informacji o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych; właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach. Ponadto jeden przedsiębiorca oferując konsumentom torby z tworzywa sztucznego nie pobierał opłaty recyklingowej.

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do skierowania wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawcy wykroczenia. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostanie przeprowadzonych 6 postępowań administracyjnych celem wydania decyzji nakładających kary pieniężne. Ponadto skierowano pismo do podmiotu odpowiedzialnego kwestionowanego wyrobu wskazując na stwierdzone nieprawidłowości oraz przekazano 2 informacje o nieprawidłowościach do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznych.

PORADY


 • Kupując preparaty na kleszcze, komary itp. sprawdź, czy posiadają oryginalne, szczelne opakowania jednostkowe, wykluczające możliwość omyłkowego ich zastosowania do innych celów, w szczególności spożycia przez ludzi.
 • Sprawdź czy produkt biobójczy posiada pozwolenie na obrót.
 • Zwróć uwagę, czy produkt biobójczy nie jest przeterminowany.
 • Oznakowanie produktów biobójczych przeznaczonych do ochrony przed komarami, kleszczami, meszkami nie może wprowadzać w błąd lub informować w sposób nierzetelny o wyjątkowej skuteczności produktu, a także nie może zawierać określeń opisujących produkt biobójczy jako: „o niskim ryzyku”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, ani określeń o podobnym znaczeniu.

Pamiętaj! Wszystkie informacje muszą być podane w języku polskim.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: