eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Wakacje 2021 a prawa pasażera linii lotniczych i kolei

Wakacje 2021 a prawa pasażera linii lotniczych i kolei

2021-06-19 00:30

Wakacje 2021 a prawa pasażera linii lotniczych i kolei

Jakie wyzwania niesie ze sobą podróżowanie w czasie pandemii? © pixabay.com

Tegoroczne wakacje to kolejne już w czasach pandemii. To jak często i dokąd będziemy podróżować zależy od aktualnej sytuacji epidemicznej. Na razie ta wydaje się być opanowana, a wraz z postępującym procesem szczepień, kolejne kraje łagodzą restrykcje i zapraszają turystów. Europejskie Centrum Konsumenckie (przy UOKiK) wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Urzędem Transportu Kolejowego przypominają jakie prawa przysługują pasażerom linii lotniczych i kolei.

Przeczytaj także: ECK: konsumenci narzekają na linie lotnicze, problemem zwrot pieniędzy

Przypomnijmy, że podróżowanie w czasach pandemii musi się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego: musimy nosić maseczki, dezynfekować ręce i zachować dystans społeczny. ULC przypomina, że do tych zasad podróżni muszą się stosować zarówno na lotnisku, jak i w samolocie. UTK radzi natomiast z wyprzedzeniem kupować bilety kolejowe na pociągi objęte rezerwacją miejsc.

Problemy pasażerów w czasie pandemii


Z jakimi problemami borykali się najczęściej pasażerowie w czasie pandemii? Większość skarg, które trafiły do Europejskiego Centrum Konsumenckiego przy UOKiK oraz Rzecznika Praw Pasażerów przy ULC dotyczyła problemów z terminowym zwrotem środków za loty odwołane w wyniku pandemii.

Z kolei Rzecznik Praw Pasażerów Kolei przy Prezesie UTK zwraca uwagę na to, że z powodu pandemii przewoźnicy musieli ograniczyć liczbę osób przebywających w pojeździe. Skutkowało to wprowadzeniem przez niektóre spółki specjalnych zasad odprawy. Mogły one polegać m.in. na ograniczeniu sprzedaży biletów w pociągach i nakładaniu kar na osoby, które nie kupiły biletu przed przejazdem. Tego rodzaju zdarzenia były przedmiotem postępowań polubownych.

fot. pixabay.com

Jakie wyzwania niesie ze sobą podróżowanie w czasie pandemii?

Podróżowanie w czasie pandemii jest bezpieczne – zarówno na lotnisku, jak i pokładzie samolotu. Oczywiście należy przestrzegać wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego – noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i dystansu społecznego.


Prawa pasażerów lotniczych

Uszkodzony / opóźniony bagaż


Pasażerowie, których bagaż rejestrowany został opóźniony lub uszkodzony mogą domagać się rekompensaty do kwoty 1288 SDR (około 6800 zł). Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego.

W przypadku uszkodzenia bądź opóźnienia bagażu należy zgłosić to na lotnisku i zachować raport PIR. Następnie trzeba złożyć pisemną reklamację do linii lotniczej.
 • W przypadku uszkodzenia bagażu reklamację należy wysłać w ciągu 7 dni.
 • W przypadku opóźnienia bagażu reklamację należy wysłać w ciągu 21 dni.

Opóźniony lub odwołany lot


Prawa pasażerów reguluje unijne rozporządzenie 261/2004.

W przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu pasażerowi przysługuje:
 • prawo do opieki obejmującej: posiłki i napoje, dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile, w przypadku oczekiwania na alternatywny lot przez co najmniej jedną noc – zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem z i na lotnisko. Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot,
 • prawo do zwrotu pełnej ceny biletu lub do zmiany planu podróży – w przypadku odwołania lotu.
 • w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godz. pasażer może zrezygnować z podróży za zwrotem pełnego kosztu biletu.
 • prawo do odszkodowania, jeśli lot został odwołany lub opóźniony powyżej 3 godz.

Odszkodowanie nie przysługuje, gdy:
 • odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków,
 • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu w terminie krótszym i zaproponowano mu alternatywne połączenie na zasadach określonych właściwymi przepisami.

Prawa pasażerów kolei


Prawa i obowiązki pasażerów kolei reguluje unijne rozporządzenie 1371/2007 oraz przepisy krajowe. Do czego mają prawo podróżni?
 • W przypadku opóźnienia pociągu dalekobieżnego pasażer jest uprawniony do odszkodowania w wysokości 25% lub 50% ceny biletu – zależnie od wielkości opóźnienia.
 • Kiedy pociąg dalekobieżny opóźniony jest powyżej 60 minut, podróżny powinien otrzymać posiłek i napoje adekwatne do czasu opóźnienia, a w razie konieczności nocleg czy transport do miejsca docelowego.
 • W przypadku opóźnień pozostałych pociągów można dochodzić odszkodowania (naprawy szkody finansowej) na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 • Jeśli podróż stała się bezcelowa z powodu opóźnienia, pasażer może z niej zrezygnować i wrócić do stacji wyjazdu. Przysługuje wtedy zwrot pełnych kosztów przejazdu.

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pomocy pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się. Potrzebę takiej pomocy podróżny powinien zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed planowaną podróżą (niektórzy przewoźnicy umożliwiają zgłoszenie z mniejszym wyprzedzeniem).

W przypadku zastrzeżeń do realizacji przewozu podróżny najpierw powinien złożyć skargę lub reklamację do właściwego przewoźnika.

Jeżeli pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, może skierować zgłoszenie do Prezesa UTK.

W przypadku chęci polubownego rozwiązania sporu z przedsiębiorcą podróżny ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei.

Wakacje 2020 - statystyki

 • W okresie od czerwca do października 2020 r. ECK, działające przy UOKiK otrzymało 1041 zgłoszeń od konsumentów skarżących przewozy lotnicze i kolejowe (około 60% spraw dotyczyło odwołania lotu).
 • W okresie od czerwca do października 2020 r. do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęły 83 wnioski o wszczęcie postępowania polubownego oraz 73 inne zgłoszenia. Prezes UTK otrzymał w tym samym okresie 360 zgłoszeń, w tym 180 skarg.
 • W 2020 r. Rzecznik Praw Pasażerów przy ULC otrzymał 4099 wniosków o wszczęcie postępowania polubownego oraz około 6000 innych zgłoszeń / zapytań pasażerów

Przykładowe sprawy
Problem ze zwrotem środków


Polska konsumentka kupiła bilety na lot z Krakowa do Madrytu i z powrotem irlandzkimi liniami lotniczymi. Lot został jednak odwołany przez przewoźnika z powodu pandemii. Mimo wyboru zwrotu pieniędzy linia lotnicza wysyłała konsumentce maile z prośbą o zaakceptowanie vouchera. Przewoźnik przekonywał konsumentkę, że zwrot pieniędzy otrzyma dopiero „po zakończeniu aktualnego kryzysu”. Mimo to konsumentka nie zdecydowała się na voucher. Po kilku miesiącach oczekiwań dzięki pomocy ECK Polska i Irlandia otrzymała zwrot pieniędzy wysokości 2989,20 złotych.

Odszkodowanie za opóźnienie


Pasażerowie lecący z Katowic do Londynu do celu swojej podróży dotarli z ponad 4-godzinnym opóźnieniem. Złożyli reklamację do przewoźnika lotniczego o odszkodowanie wysokości 250 EUR na pasażera (łącznie 500 EUR). Reklamacja została odrzucona. Wówczas zwrócili się o pomoc w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Rzecznika Praw Pasażerów. Dzięki pozasądowej procedurze doszło do ugody, a pasażerowie otrzymali odszkodowanie w kwocie 500 EUR.

Pociąg opóźnił lot pasażera


Pasażer domagał się od przewoźnika kolejowego zwrotu 750 zł za kupione bilety lotnicze – po tym, jak spóźnił się na lot z powodu opóźnienia pociągu. Przyczyną opóźnienia był wypadek na przejeździe kolejowym spowodowany przez kierowcę pojazdu drogowego. W chwili odjazdu pociągu przewoźnik wiedział już o utrudnieniach na trasie, jednak nie poinformował o tym podróżnych.

Pasażer podkreślił, że gdyby posiadał informacje o opóźnieniu skorzystałby z alternatywnego transportu, co mogłoby umożliwić mu dotarcie na lotnisko na czas. Rzecznik Praw Pasażera Kolei zwrócił uwagę przewoźnika na obowiązek przekazywania pasażerom informacji w przypadkach występowania utrudnień. Mimo braku odpowiedzialności spółki za wystąpienie wypadku na przejeździe kolejowym, Rzecznik zaproponował uwzględnienie roszczenia w połowie. Propozycja rozwiązania sporu została zaakceptowana przez obie strony.

Porady dla podróżujących samolotem - wakacje 2021


Przed podróżą lotniczą upewnij się, czy jesteś do niej odpowiednio przygotowany. Dzięki temu będzie dla Ciebie komfortowa i bezproblemowa.
Podróżowanie w czasie pandemii jest nadal bezpieczne – zarówno na lotnisku jak i pokładzie samolotu. Pamiętaj, żeby przestrzegać wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego – noszenia maseczki, dezynfekcji rak i dystansu społecznego.

BILET


Przed rezerwacją biletu sprawdź zasady podróżowania kraju, do którego lecisz. Odwiedź:
 • stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych
 • narzędzie Komisji Europejskiej „Re-open UE”: https://reopen.europa.eu/pl/
 • oraz zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Przewozu przewoźnika lotniczego, z którym podróżujesz.

UNIJNY CERTYFIKAT COVID


Od 1 lipca br. podróżowanie będzie jeszcze łatwiejsze dzięki Unijnemu Certyfikatowi COVID, który usprawni przemieszczanie się w Europie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej www.gov.pl/certyfikat

Istotne jest, aby odpowiednio wcześnie zgłosić się do odprawy biletowej, a w przypadku odprawy online odprawić się we wskazanym przez linię lotniczą czasie.
Przewoźnik ma prawo do anulowania rezerwacji i niewpuszczenia na pokład osób, które nie dokonają odprawy w wymaganym przez niego terminie.

TWOJE PRAWA W APLIKACJI


Miej zawsze dostęp do swoich praw! Pobierz aplikację ECC-Net Travel – jest to idealny towarzysz podróży po Unii Europejskiej, Islandii oraz Norwegii. Konsumenci za jej pośrednictwem mogą skorzystać z informacji na temat przysługujących im w określonej sytuacji praw oraz typowych dla danego kraju wyrażeń i zwrotów – bezpośrednie tłumaczenie na 25 języków.

Więcej: https://konsument.gov.pl/ecc-aplikacja/

GDZIE WYSŁAĆ REKLAMACJĘ?


Nie trać czasu na poszukiwanie formularza reklamacyjnego. Sprawdź, czy linia lotnicza, której szukasz znajduje się w zestawieniu formularzy reklamacyjnych wybranych europejskich linii lotniczych znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-reklamacji/.

A CO W BAGAŻU?


Rozróżniamy dwa typy bagażu – podręczny i rejestrowany, który nadajemy przy odprawie i jest przewożony w luku bagażowym. Nie ma jednolitych zasad dotyczących wielkości bagaży dla wszystkich linii lotniczych, dlatego warto upewnić się czy nasz bagaż spełnia normy danej linii lotniczej. Informacje te uzyskamy na infolinii bądź stronie internetowej przewoźnika w Ogólnych Warunkach Przewozu.

Do samolotu nie zabierzemy ze sobą żadnych ostrych przedmiotów, broni palnej ani substancji łatwopalnych, tych ostatnich nawet w bagażu rejestrowanym.
Przepisy dopuszczają natomiast w bagażu podręcznym płyny, aerozole i żele w pojemnikach nie większych niż 100 ml, które powinny być umieszczone w jednej, przezroczystej, zamykanej, plastikowej torebce o pojemności nie większej niż 1 l

Na pokład można zabrać również leki i żywność dla niemowląt niezbędne w trakcie podróży oraz płyny, aerozole i żele zakupione na lotnisku lub na pokładzie samolotu i zapakowane wraz z dowodem zakupu w specjalne bezpieczne torby. Pasażerowie, mogą posiadać w bagażu kabinowym lekarstwa i sprzęt medyczny niezbędny w czasie podróży, prosimy jednak pamiętać, że leki w płynie, aerozolu lub żelu powinny być wyjęte z bagażu i przedstawione osobno do kontroli bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy to, co pakujesz jest przedmiotem zabronionym lub materiałem niebezpiecznym: https://bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl/

ZABIERZ PUPILA NA WAKACJE!


Na pokładzie samolotu mogą towarzyszyć Wam zwierzęta. W zależności od wagi odbywają podróż lotniczą na pokładzie lub w luku bagażowym.
W luku bagażowym, w którym przewożone są zwierzęta panują odpowiednie warunki, pomieszczenie jest przyciemnione, ogrzewane i wentylowane.

Przed podróżą z pupilem:
 • zapoznaj się z zasadami przewozu zwierząt, obowiązującymi w państwie, do którego lecisz oraz w państwach przesiadkowych,
 • zapoznaj się z regulaminem przewoźnika, warunkami i kosztami przewozu zwierząt,
 • zabierz książeczkę szczepień i specjalny paszport, wydany przez weterynarza,
 • poinformuj przewoźnika na 48 godzin przed lotem o planowanym przewozie zwierząt (liczba przewożonych zwierząt może być ograniczona).

Więcej o tym jak przygotować się do podróży lub zgłosić skargę na przewoźnika lotniczego znajdziesz na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
 • https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/
 • https://bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl/
 • https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerowPrzeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: