eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Praca zdalna: zmiany w Kodeksie pracy potrzebne na cito

Praca zdalna: zmiany w Kodeksie pracy potrzebne na cito

2020-03-26 09:45

Praca zdalna: zmiany w Kodeksie pracy potrzebne na cito

Praca zdalna © AntonioDiaz - Fotolia.com

Praca zdalna to lubiane przez pracowników rozwiązanie, więc nic dziwnego, że zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Wielu pracodawców traktuje ją wręcz jako kartę przetargową i swoistego rodzaju benefit przyciągający najlepszych kandydatów. W obecnych realiach stała się ona jednak nie tyle atrakcyjną opcją, ale koniecznością. Nie jest zatem zaskoczeniem, że niedociągnięcia w przepisach dotyczących pracy zdalnej są dzisiaj aż tak widoczne. Z tego też względu Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) apelują o szybką reakcję i wprowadzenie w Kodeksie pracy stosownych poprawek.

Przeczytaj także: Zatrudnianie pracowników do pracy zdalnej

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez FPP i CALPE stosowne zmiany w treści Kodeksu pracy powinny obejmować m.in.:
  • możliwość wskazania dodatkowego miejsca pracy,
  • warunki, w jakich następować może praca zdalna,
  • zagadnienia dot. maksymalnego czasu trwania stosunku pracy i jej czasu oraz rozliczania,
  • zasady porozumiewania się pomiędzy pracodawcą i pracownikiem w ramach pracy,
  • możliwe sposoby dostarczania jej efektów,
  • zasady kontroli pracownika,
  • kwestie korzystania ze sprzętu,
  • zagadnienia związane z ochroną danych firmy.

Za sprawą powszechnego dziś wykorzystywania elektronicznych środków komunikacji i szerokiej dostępności najnowszych technologii cyfrowych praca zdalna stała się odpowiedzią na ewoluujące potrzeby pracowników i coraz silniejszą konkurencję na rynku pracy. Dziś jest jednak czymś więcej - rozwiązaniem, które, jeśli tylko jest to możliwe, należy wprowadzić ze względów bezpieczeństwa.

fot. AntonioDiaz - Fotolia.com

Praca zdalna

Potrzebne są regulacje pracy zdalnej poszerzające opcję telepracy.


Przypomnijmy, zgodnie z art. 3 Ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Art. 3. pracodawca w celu przeciwdziałania nowemu koronawirusowi może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Taka forma pracy ma wiele dobrych stron – pozwala pracownikowi na ustalanie własnego grafiku, przez co polepsza się jego wydajność i zwiększa się możliwość połączenia życia zawodowego z prywatnym. Tak elastyczne podejście do zatrudnienia pozwala realizować się na rynku pracy wielu osobom, które z różnych względów nie chcą lub nie mogą pracować w tradycyjny sposób. Praca zdalna niesie jednak za sobą pewne niebezpieczeństwa.
„Praca zdalna jest utożsamiana z prawnie uregulowaną telepracą. W praktyce te pojęcia są mylone, co skutkuje problemami z właściwym ich stosowaniem. W myśl art. 675 § 1 Kodeksu pracy za telepracę uważa się pracę, która jest wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pojęcie to budzi wątpliwości i wyklucza prace, które są podejmowane w podobnych warunkach – ale nie identycznych, jak wynika z dosłownego brzmienia przepisu. Wystarczy, że praca odbywa się nieregularnie albo jej wyniki nie zawsze są przesyłane elektronicznie pracodawcy. W konsekwencji wielu pracowników nie można zaklasyfikować do kategorii osób zatrudnionych w formule telepracy. Dlatego zasadne jest przyjęcie ogólnego pojęcia pracy zdalnej i unormowania wzajemnych praw i obowiązków w sposób jak najbardziej elastyczny. Praca zdalna musi zostać uregulowana – podczas świadczenia usług przez pracownika pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy. Takie aspekty pracy zdalnej powinny zostać uregulowane przepisami. Pracodawcy oczekują więc, że nastąpią zmiany w prawie pracy. Potrzebujemy wprowadzenia pojęcia pracy zdalnej i określenia jej podstawowych zasad – tak, żeby mogła być powszechnie stosowana w sposób legalny i przewidziany w przepisach kodeksu pracy” – apeluje Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Dynamicznie zmienia się w Polsce kultura pracy oraz struktura zatrudnienia. Pozwolił na to rozwój internetu – jako formy komunikacji, a także cyfryzacja, globalizacja czy wzrost konkurencji. Takie zmiany na rynku wymagają od przedsiębiorców elastyczności i wykorzystania atypowych form pracy, m.in. pracy zdalnej. Coraz częściej pracownicy oczekują autonomii i swobody organizacyjnej co do miejsca i czasu świadczenia pracy, a pracodawcy efektywności i wydajności – praca zdalna może więc być korzystna dla obu stron stosunku pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy telepraca musi być wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Według art. 2 pkt 5 są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej.

Aby nazwać pracę „telepracą”, pracownik musi wykonywać powierzone zadania poza zakładem pracy, a z ich wykonania rozliczać się za pomocą komunikacji elektronicznej.
Charakterystyka stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jednak nie zawsze odpowiada definicji telepracy.

Problemy rodzi m.in. kwesta tego, czy obowiązujące przepisy pozwalają na wykonywanie stosunku pracy poza siedzibą firmy według potrzeby pracownika – regularnie bądź sporadycznie – nie nakładając na obie strony obowiązków związanych ze świadczeniem telepracy. Jeśli nie, zaistniałaby w każdym takim przypadku potrzeba zmiany formy zatrudnienia na telepracę – co wiązałaby się z koniecznością przeprowadzenia przez przedsiębiorców stosownych procedur, w szczególności wprowadzenia regulaminu pracy wymaganego przepisami Kodeksu Pracy.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: