eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Co robić?

Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Co robić?

2019-08-08 12:00

Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej. Co robić?

Przyłącze wody © pixabay

Wiele podmiotów zmaga się z odmową wydania warunków przyłączenia do przyłączenia do sieci wodociągowej lub milczeniem miejskiego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za ten obszar. Gdzie mogą szukać pomocy i walczyć o swoje prawa? Czy istnieje mechanizm prawny zmuszający miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci? Wyjaśnia ekspert z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Przeczytaj także: Rozpoczęcie budowy domu - jakie formalności?

Co mówią przepisy


Miejskie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych uchwałą rady gminy.
Zgodnie z regulaminem danej jednostki administracyjnej podmiot ubiegający się o wydanie warunków technicznych może złożyć reklamację w trybie wskazanym w regulaminie. W razie bezczynności MWiK (Miejskie Wodociągi i Kanalizacja) i braku odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, podmiot może również wystąpić ze skargą do rady gminy na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, obok reklamacji składanej na podstawie określonego regulaminu - wyjaśnia
Agata Jaczyńska, Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Organem decyzyjnym w przypadku sporów dotyczących przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej jest organ regulacyjny, posiadający kompetencje do rozstrzygania w tym zakresie. Na podstawie art. 27e Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków organ ten rozstrzyga spory między podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci w zakresie:
  • odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
  • odcięcia dostawy wody bądź zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, przywrócenia dostawy wody, otwarcia przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłączenia do sieci.

Przyłącze wody

Organem decyzyjnym w przypadku sporów dotyczących przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej jest organ regulacyjny, posiadający kompetencje do rozstrzygania w tym zakresie.


Wody Polskie w sporach


Do 2018 roku brakowało w Polsce zewnętrznego, wyspecjalizowanego i niezależnego organu, rozwiązującego spory z zakresu wód. Ta sytuacja powodowała niejednokrotnie powstanie konfliktu interesów na linii: gmina – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – odbiorca usługi. Zmieniło się to po powołaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Rozstrzyga ono w szczególności kwestie dotyczące weryfikacji i oceny zasadności taryf oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jak również spory pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi wodociągowo-kanalizacyjne a odbiorcami tych usług.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wymienione w regulacji spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług są przykładowe, ustawa zawiera katalog otwarty. Tym bardziej w kompetencji organu regulacyjnego leży rozstrzyganie, czy istnieją warunki przyłączenia do sieci. Warto dodać, że zakres kompetencji organu regulacyjnego wymieniony wprost w ustawie obejmuje kwestie odmowy przyłączenia do sieci. Należy przypomnieć, że dotyczy to także sytuacji, gdy sporne jest istnienie warunków technicznych przyłączenia danego podmiotu do sieci lub spełnianie warunków regulaminu.

W mojej ocenie pojęcie odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dotyczy również rozstrzygania o tym, czy istnieją warunki przyłączenia do sieci i czy w rozumieniu art. 15 ust. 4 przedsiębiorstwo ma obowiązek przyłączenia odbiorcy do sieci. W razie przyjęcia przeciwnej interpretacji, która wykluczałaby rozstrzyganie tego typu sporów, ingerencja i działanie organu regulacyjnego byłyby iluzoryczne i pozwalałyby na utrzymywanie się sytuacji, w której wobec danego podmiotu bezzasadnie przedsiębiorstwo odmawia współpracy, poza zainteresowaniem organów administracji państwowej, co stałoby w sprzeczności z celami ustawy - podsumowuje Agata Jaczyńska, Associate, Adwokat w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

oprac. : Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: