eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

2018-10-30 10:59

Zatrudnienie obcokrajowców. O czym lepiej wiedzieć?

Kadry © fot. mat. prasowe

Dane napływające z ZUS wskazują, że składki na ubezpieczenie społeczne opłaca w naszym kraju już przeszło 0,5 mln cudzoziemców. Jeśli dodać do tego szarą strefę i nielegalne zatrudnienie, to wynik ten byłby niewątpliwie wyższy. Sygnały ze strony pracowników ze wschodu wskazują, że chcieliby być zatrudniani przez polskie firmy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Z kolei pracodawcy życzyliby sobie zmian procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców. A jak to wygląda obecnie? O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy planujący zatrudniać imigrantów?

Przeczytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – co musisz wiedzieć?

Uproszczona procedura zatrudniania obcokrajowców pozwala, aby pracowali oni w Polsce przez okres 6 miesięcy. Tymczasem - jak dowodzi „Barometr imigracji zarobkowej – II półrocze 2018” - 3 na 4 pracowników z Ukrainy chciałoby pozostać w naszym kraju dłużej niż pół roku. O wydłużeniu tego terminu wspominają również pracodawcy, którzy w coraz to większym stopniu utyskują na niedobory kadrowe, a lukę tę mogliby z powodzeniem wypełnić imigrantami z Ukrainy i Azji.

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec?


Bez dodatkowych formalności można w naszym kraju zatrudnić wyłącznie obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. W przypadku wszystkich pozostałych obcokrajowców wymagane są stosowne zezwolenia. Ponadto muszą oni przebywać legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
– O zezwolenie na pracę cudzoziemca występuje jego pracodawca do właściwego wojewody. W przypadku, kiedy dotyczy ono pracy sezonowej, należy wystąpić o nie do właściwego starosty powiatu – wyjaśnia Aneta Socha-Jaworska, ekspert kadrowo-płacowy w firmie inFakt.

Procedura uproszczona


Wyjątek od zasady, że warunkiem legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest pozwolenie na pracę, dotyczy obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

W ich przypadku może być zastosowana tzw. procedura uproszczona, nazywana także oświadczeniową. Pozwala ona na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy (niekoniecznie następujących po sobie) w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
– Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnej osoby, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego – podkreśla Aneta Socha-Jaworska.

fot. mat. prasowe

Kadry

O zezwolenie na pracę cudzoziemca występuje jego pracodawca do właściwego wojewody


Aby skorzystać z procedury uproszczonej, pracodawca musi uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), a cudzoziemiec musi posiadać dokument potwierdzający tytuł pobytowy na terenie RP – na przykład odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W tym procesie ważne są następujące zasady:
  1. nie może to dotyczyć pracy sezonowej;
  2. pracodawca składa oświadczenie w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego;
  3. do oświadczenia trzeba dodać potwierdzenie zapłaty kwoty 30 zł;
  4. pracodawca musi posiadać i dołączyć do dokumentów własne oświadczenie o niekaralności;
  5. wpisanie oświadczenia do ewidencji następuje w ciągu 7 dni od momentu jego przekazania;
  6. starosta może odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji, np. gdy pracodawca dopuścił się wcześniej przestępstw w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca?


Pracodawca po wpisaniu oświadczenia do ewidencji musi poinformować PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu faktycznego jej rozpoczęcia. Gdyby decyzja starosty była odmowna, to wówczas w terminie 7 dni od uzyskania decyzji należy poinformować o tym PUP.

Pracodawca musi zawrzeć z cudzoziemcem pisemną umowę o pracę i przetłumaczyć ją na język zrozumiały dla pracownika. Ponadto standardowo należy pracownika zgłosić do ZUS-u, opłacać za niego składki i zaliczki na podatek dochodowy, a także prowadzić dokumentację pracowniczą.

Po upływie 3 miesięcy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę pracodawca może złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku. Wówczas wydawane jest ono w trybie uproszczonym, czyli z pominięciem tzw. testu rynku pracy. W takim przypadku cudzoziemiec będzie mógł również legalnie wykonywać pracę na rzecz dotychczasowego pracodawcy, oczekując na decyzję w sprawie zezwolenia na pracę w warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: