eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Tryby udzielania zamówień publicznych - zmiany

Tryby udzielania zamówień publicznych - zmiany

2016-07-05 15:52

Tryby udzielania zamówień publicznych - zmiany

Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych © Narong Jongsirikul - Fotolia.com

W uchwalonym przez Sejm projekcie ustawy prawo zamówień publicznych przekazanym do podpisu Prezydenta planuje się następujące zmiany dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych: skrócenie terminów, zmiany w przesłankach stosowania niektórych trybów udzielania zamówień oraz nowy tryb: partnerstwo innowacyjne.

Przeczytaj także: Zamówienia publiczne: rażąco niska cena

Przetarg nieograniczony


Ogłoszenia:
 • brak zapisów o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób / czasopiśmie, dzienniku/
 • brak możliwości bezpośredniego informowania Wykonawców o wszczęciu postępowania
 • obowiązek udostępnienia SWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE lub BZP.

Termin składania ofert:
 • Poniżej progu unijnego: bez zmian - min.7 dni w przypadku dostaw i usług, 14 dni w przypadku robót budowlanych od ogłoszenia w ZBP
 • Powyżej progu unijnego
  • Min. 35 dni / było 40 dni lub 47 dni/od przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji UE
  • W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r. termin składania ofert – 40 dni
  • Min. 40 dni jeżeli odstępuje się od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej lub jeżeli nie udostępnia się siwz na stronie elektronicznej
  • Min. 15 dni - jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne lub jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

fot. Narong Jongsirikul - Fotolia.com

Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych

Planuje się następujące zmiany dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych: skrócenie terminów, zmiany w przesłankach stosowania niektórych trybów udzielania zamówień oraz nowy tryb: partnerstwo innowacyjne.


Przetarg ograniczony


- obowiązek udostępnienia SWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE lub BZP.

Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 • Poniżej progu unijnego: bez zmian, min 7 dni od ogłoszenia w BZP
 • Powyżej progu unijnego
  • min 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji UE
  • 25 dni, jeżeli oferty składane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub gdy narzędzia nie sa ogólnie dostępne, ale zapewnia ich dostępność w sposób określony w art. 10d pzp
  • min. 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji UE, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Wnioski udostępnia się po terminie składania ofert.
Zaproszenie do składania ofert:
 • Zamawiający zaprasza doskładania ofert jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję min. 5 max. 20
 • Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w ogłoszeniu zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów zwanych „kryteriami selekcji”. Wykonawcę niezaproszonego uważa się za wykluczonego.
 • Dla uzyskania wyższej oceny spełnienia warunków nie można posługiwać się doświadczeniem podmiotu 3-go
 • Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji.

Termin składania ofert:
 • min 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert
 • W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.termin składania ofert – 35dni
 • min 10 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenie zamówienia, wartość zamówienia przekracza progi unijne
 • min 10 dni jeżeli opublikowano ogłoszenie wstępne, wartość zamówienia przekracza progi unijne.
 • termin 30/ 35/ oraz termin 10 dni /przy wstępnym ogłoszeniu informacyjnym/ należy wydłużyć o 5 dni, jeżeli zamawiający do dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym UE nie udostępni siwz na stronie internetowej

 

1 2 ... 4

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: