eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

2015-10-23 12:45

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2015 r.

Zmiany w prawie we wrześniu 2015 roku ©  Coloures-pic - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących dokumentacji medycznej, gier hazardowych, postępowania cywilnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz rachunkowości, które weszły w życie we wrześniu 2015 r.

Przeczytaj także: Przepisy prawne: najważniejsze zmiany II-IV 2017 r.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA


1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1261), na podstawie którego m.in.:
 • rozszerzono katalog informacji, które obejmuje historia choroby o informacje dotyczące rozpoznania onkologicznego ustalonego po wypisaniu pacjenta ze szpitala, na podstawie wyniku badania diagnostycznego, który nie był znany w dniu wypisu ze szpitala;
 • przewidziano nowy załącznik do historii choroby w postaci okołooperacyjnej karty kontrolnej;
 • określono zasady dokonywania wpisów w okołooperacyjnej karcie kontrolnej, w tym osoby kompetentne do dokonywania tych wpisów;
 • ustalono, że w okołooperacyjnej karcie kontrolnej umieszcza się pogrupowane informacje dotyczące niezbędnych czynności wykonywanych: przed znieczuleniem pacjenta, przed wykonaniem nacięcia oraz przed opuszczeniem przez pacjenta bloku operacyjnego;
 • wprowadzono możliwość podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego - zamiast lekarza kierującego oddziałem - przez lekarza przez niego upoważnionego;
 • przyjęto, że w księdze głównej przyjęć i wypisów oraz księdze chorych oddziału umieszcza się informację o rozpoznaniu onkologicznym po wypisaniu pacjenta, na podstawie wyniku badania diagnostycznego, który nie był znany w dniu wypisu.

fot. Coloures-pic - Fotolia.com

Zmiany w prawie we wrześniu 2015 roku

Najważniejsze zmiany dotyczą regulacji dotyczących dokumentacji medycznej, gier hazardowych, postępowania cywilnego i postępowania przed sądami administracyjnymi oraz rachunkowości.


GRY HAZARDOWE


3 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1201), na podstawie której m.in.:
 • wyraźnie wskazana została możliwość prowadzenia działalności w zakresie w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych oraz loterii audiotekstowych przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo działające na zasadach właściwych dla tych spółek, posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela albo w formie oddziału;
 • przyjęto liczne zmiany dostosowujące brzmienie obecnych przepisów ustawy ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych do powyższej modyfikacji, w tym w zakresie procedur ubiegania się o przewidziane w tym akcie koncesje i zezwolenia;
 • wprowadzono możliwość upoważniania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych organów jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, w drodze rozporządzenia, do wydawania w jego imieniu decyzji rozstrzygających czy gra lub zakład posiadające określone cechy wymienione w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ww. ustawy;
 • wprowadzono wyraźny, ogólny zakaz sumowania poszczególnych podstaw opodatkowania podatkiem od gier;
 • zrezygnowano z obowiązującego dotychczas progu jakiego nie mogła przekraczać wartość akcji (udziałów) przysługujących jednemu podmiotowi w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w kasynie gry, w salonie gry lub przyjmowania zakładów wzajemnych;
 • określono dodatkowe warunki urządzania gier cylindrycznych, gier w karty (w tym turniejów pokera), gry bingo pieniężne oraz przyjmowania zakładów, tj. obowiązek prowadzenia tej działalności na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy;
 • przyjęto, że o koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych oraz loterii audiotekstowych mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują zgodność działania z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także dotyczącymi prowadzenia rachunkowości;
 • określono odrębne wymogi w zakresie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audiotekstowej.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: