eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2015 r.

2015-08-07 11:50

Przeczytaj także: Nowe prawo budowlane ożywi koniunkturę?


DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA


30 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618) na podstawie której:
  • dodano jednostkę wojskową jako kolejny podmiot upoważniony do prowadzenia działalności leczniczej;
  • wskazano, że ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych można również udzielać w pojeździe lub innym obiekcie będącym na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • określono, że szczegółowe wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń, obiektów oraz standardy postępowania medycznego dla podmiotów będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej zostaną określone w rozporządzeniu tego ministra;
  • wskazano, iż kierownikiem podmiotu leczniczego w formie jednostki wojskowej może być osoba, która spełnia wymagania przewidziane dla dowódcy jednostki wojskowej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

UCHWAŁA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO


W dniu 20 maja 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny określił, że osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w dacie powstania przychodu, czyli w dniu wypłaty dywidendy (sygn. akt II FPS 6/12, dalej „Uchwała”).

Udzielając odpowiedzi na pytania w ramach przedstawionego zagadnienia prawnego, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) wskazał, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej przyporządkowywano do trzech różnych źródeł, tj. przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, innych źródeł przychodu bądź przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem jednak NSA w podatku dochodowym od osób fizycznych ww. przychód powinien być opodatkowany tak samo jak przychód komplementariusza takiej spółki, czyli jako przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie NSA wskazał, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będzie dywidenda należna akcjonariuszowi odpowiednio w stosunku do jego wkładu do spółki, w przypadku powzięcia stosownej uchwały w tym zakresie przez walne zgromadzenie. Taka dywidenda jest zaś zapłatą w świetle prawa podatkowego, a zatem obowiązek odprowadzenia stosownej zaliczki na podatek dochodowy ciążyć będzie na podatniku od chwili jej otrzymania.
W świetle powyższego, jak już wskazano, NSA przyjął, że momentem powstania obowiązku zapłaty zaliczki na podatek z tytułu przychodu uzyskanego w postaci dywidendy, będzie moment jej faktycznego otrzymania, tj. dzień wypłaty dywidendy.

poprzednia  

1 2

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: