eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Uproszczona rachunkowość dla mniejszych spółek. Sejm przyjął ustawę

Uproszczona rachunkowość dla mniejszych spółek. Sejm przyjął ustawę

2015-06-15 16:41

Uproszczona rachunkowość dla mniejszych spółek. Sejm przyjął ustawę

Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości © 11 MF - Fotolia.com

Mniejsze spółki Kodeksu spółek handlowych będą mogły stosować uproszczoną księgowość. Sejm przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości. Nowelizacja trafiła już do Senatu.

Przeczytaj także: Rachunkowość non profit i not for profit

Aby stosować uproszczoną księgowość, spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowo-akcyjne, będą musiały spełnić dwa z trzech zawartych w nowelizacji warunków. Pierwszy z nich dotyczy sumy bilansowej w roku obrotowym, za który przedsiębiorcy ci sporządzają sprawozdanie i za rok poprzedni. Suma ta nie będzie mogła być wyższa niż 17 mln złotych. Drugi warunek to przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, które nie mogą być wyższe niż 34 mln zł. Ostatnie, trzecie, kryterium dotyczy zatrudnienia. Jak zawarto w nowelizacji, przeciętne zatrudnienie w ciągu roku nie będzie mogło przekroczyć 50 osób.

Firmy spełniające co najmniej dwa z tych warunków będą mogły sporządzać skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną liczbą danych. Firmy takie będą też zwolnione ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre informacje zostaną przez nie podane w informacji dodatkowej. Kolejne ułatwienie likwiduje w takich mniejszych spółkach obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Nowelizacja dostosowuje też polskie przepisy do regulacji unijnych w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, doprecyzowuje między innymi katalog przypadków, w których jednostka ma status jednostki dominującej. Małe grupy kapitałowe, mające w swoim składzie jednostkę działającą na rynku finansowym nie będą mogły korzystać ze zwolnienia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Nowelizacja znosi też obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym, ale będą one nadal musiały składać te sprawozdania wraz z innymi dokumentami do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: