eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zalegasz ze składkami ZUS czy podatkami? Trafisz do rejestru dłużników

Zalegasz ze składkami ZUS czy podatkami? Trafisz do rejestru dłużników

2015-02-25 22:45

Zalegasz ze składkami ZUS czy podatkami? Trafisz do rejestru dłużników

Rząd chce, by do rejestrów dłużników trafiali również zalegający ze składkami lub podatkami © zimmytws - Fotolia.com

Firmy zalegające wobec ZUS, Urzędów Skarbowych czy innych urzędów powyżej 500 złotych będą trafiać do systemu informacji o wiarygodności płatniczej - przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. System ma obniżać ryzyko działalności gospodarczej, przyczyniając się do zwiększania bezpieczeństwa obrotu.

Przeczytaj także: "Firma na próbę" do komisji

Celem nowelizacji jest utworzenie w miarę powszechnego, niedrogiego w użytkowaniu i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Nowe regulacje mają uzupełnić obecne rozwiązania określające przepływ danych gospodarczych między biurami informacji gospodarczej.

Wpis za nieopłacone podatki

Założenia przewidują, że urzędy będą nieodpłatnie przekazywać biurom informacje m.in. o: niezapłaconych zobowiązaniach wymagalnych, orzeczonych prawomocnie lub ostatecznie niezaskarżonych, dotyczących niezapłaconych składek do ZUS, zaległych opłatach telekomunikacyjnych, karach administracyjnych oraz zaległościach podatkowych i celnych. Wysokość zaległej należności nie będzie mogła być mniejsza niż 500 zł. Przekazywanie informacji wszystkim rejestrom długów ma być obowiązkowe, bez konieczności zawierania odrębnych umów. Informacje będą obejmować dane identyfikacyjne dłużnika. Biura będą też otrzymywać i udostępniać informacje o bezskutecznych egzekucjach wobec dłużników-przedsiębiorców. Informacje te będą pochodziły z zasobów kancelarii komorniczych.

Do rejestru za nieopłacony wywóz śmieci

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać biurom informacje dotyczące zobowiązań wymagalnych i bezspornych, orzeczonych prawomocnie lub ostatecznie niezaskarżonych, w zakresie m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za odpady, kar administracyjnych, podatku rolnego i leśnego.

Przedawnienie: 10 lat

Informacje o zobowiązaniach konsumentów będą mogły być przekazane do biura przed upływem maksymalnie 10 lat od dnia wymagalności roszczenia. Dane o konsumentach będą usuwane po 10 latach od dnia wymagalności zobowiązania.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: