eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Sejm: sądy administracyjne do nowelizacji

Sejm: sądy administracyjne do nowelizacji

2015-02-22 22:06

Sejm: sądy administracyjne do nowelizacji

Sejm nowelizuje ustawę o funkcjowowaniu sądów administracyjnych © Alexey Klementiev - Fotolia.com

Uproszczenie i przyspieszenie postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) zakłada przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany wynikają z analizy systemu sądowej kontroli administracji publicznej po 10 latach funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce.

Przeczytaj także: NIK: fiskus coraz częściej popełnia błędy i przegrywa w sądach

Zmiany są w dużej mierze wynikiem analizy praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych w ramach systemu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. Nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące zwiększenia zakresu orzekania co do istoty sprawy przez NSA oraz wyposażenia WSA w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Posłowie wprowadzili ponadto do ustawy uprawnienia samokontrolne sądu pierwszej instancji, co ma umożliwić uwzględnianie skarg kasacyjnych.

Większe uprawnienia uzyskali referendarze sądowi (uzyskali uprawnienia do wnioskowania o ustanowienie kuratora na wniosek strony przeciwnej, wydawania zarządzeń o pozostawieniu pisma bez rozpoznania w sytuacji nieuzupełnienia braków formalnych, wnioskowania o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, wnioskowania do sądu o ustanowienie kuratora spadku, wydawania postanowień o stwierdzeniu prawomocności, wydawania postanowień o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy, wzywania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, wydawania zarządzeń o zwrocie akt administracyjnych organowi). Nowelizacja określa też tryb i sposób wydawania przez nich zarządzeń. Zmiana ta ma zmniejszyć obciążenie sędziów, przy zachowaniu poziomu wykonywaniu zadań. Nowelizacja rozszerza też zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym.

Ustawa uwzględnia także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz NSA w sprawach związanych z sądowym postępowaniem administracyjnym. Nowelizacja zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: