eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › 14 dni na zwrot towaru zakupionego przez Internet

14 dni na zwrot towaru zakupionego przez Internet

2014-07-04 08:45

14 dni na zwrot towaru zakupionego przez Internet

14 dni na zwrot towaru zakupionego przez Internet © tashka2000 - Fotolia.com

Trwa procedura uchwalenia i wejścia w życie nowej ustawy regulującej prawa konsumenta. Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa europejskiego, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie przepisów dotyczących umów konsumenckich. Nowe przepisy będą ujednolicały i doprecyzowały regulacje zarówno w przypadku umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość np. przez Internet. Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej z początkiem 2015 roku.

Przeczytaj także: Ograniczony zwrot towaru już od 25 grudnia

Nowa ustawa, w szczególności wprowadza następujące zmiany w prawach konsumenta:

ZMIANA TERMINU ODSTĄPIENIA OD UMOWY – dotychczasowe 10 dni na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość zostało wydłużone do 14 dni, konsumenci będą mieli więcej czasu na podjęcie decyzji o dalszym trwaniu umowy; konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z ustalonego formularza odstąpienia; brak informacji o uprawnieniu do odstąpienia od umowy powoduje, iż uprawnienie konsumenta wygasa po roku od upływu 14 dniowego terminu.

OBOWIĄZEK UDZIELENIA INFORMACJI KONSUMENTOWI – przedsiębiorca będzie zobowiązany do udzielenia konsumentowi szeregu informacji jeszcze przed zawarciem umowy, w szczególności w zakresie cech rzeczy i świadczonych usług, informacji dotyczących i identyfikujących przedsiębiorcę, uprawnieniu konsumenta do odstąpienia od umowy i obowiązku poniesienia kosztów zwrotu rzeczy, zasadach ustalenia ceny rzeczy lub wynagrodzenia za świadczenie usług, co ma zapewniać bardzie świadome zawieranie umów przez konsumentów; co do zasady regulacje te nie będą miały zastosowania do umów w bieżących sprawach życia codziennego.

fot. tashka2000 - Fotolia.com

14 dni na zwrot towaru zakupionego przez Internet

Dotychczasowe 10 dni na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość zostało wydłużone do 14 dni, konsumenci będą mieli więcej czasu na podjęcie decyzji o dalszym trwaniu umowy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY – dotychczasowe pojęcie "niezgodności towaru z umową” zostanie zastąpione pojęciem „wady”, konsument będzie miał większy zakres uprawnień w przypadku wady rzeczy; w kodeksie cywilnym zajdą zmiany w zakresie gwarancji zwiększając uprawnienia konsumentów; w przypadku braku usunięcia wady w ramach gwarancji, konsument będzie mógł dochodzić uprawnień z rękojmi, rozszerzone zostanie pojęcie wady za nieprawidłowy montaż i uruchomienie wykonane przez przedsiębiorcę lub według jego lub producenta instrukcji.

Nowa ustawa spowoduje również zmiany w dotychczasowych regulacjach prawnych w zakresie prawa konsumenckiego. W oparciu o pierwotne założenia nowa ustawa o prawach konsumenta miała wejść w życie do 13 czerwca 2014 r. Pomimo pierwotnych założeń zmiany w prawie konsumenckim nie zaczęły jeszcze obowiązywać. Nowa ustawa przewiduje 6 miesięcy vacatio legis, co oznacza, iż zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Zatem nie jest jeszcze znany termin wejścia zmian w życie. Pomimo to warto już teraz zapoznać się z nowymi regulacjami oraz koniecznymi zmianami w dotychczasowych regulacjach.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: