eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Związki zawodowe nie mają wglądu w dane o nagrodach uznaniowych

Związki zawodowe nie mają wglądu w dane o nagrodach uznaniowych

2014-03-29 00:19

Związki zawodowe nie mają wglądu w dane o nagrodach uznaniowych

Związki zawodowe nie mają wglądu w dane o nagrodach uznaniowych © pogonici - Fotolia.com

Związki zawodowe nie są uprawnione do uzyskania imiennej listy pracowników, którym pracodawca przyznał nagrody uznaniowe.

Przeczytaj także: Akta osobowe pracownika

Przedstawiciele związków zawodowych naszego zakładu żądają od dyrektora przekazania imiennych list pracowników, którym przyznano nagrody uznaniowe. Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić takie listy?

Odpowiedź
Związki zawodowe nie są uprawnione do uzyskania imiennej listy pracowników, którym pracodawca przyznał nagrody uznaniowe.

Związki zawodowe uprawnione są do pozyskiwania od pracodawcy informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

Analizując powyższe uprawnienie wskazać należy, że nie dotyczy ono bezwzględnie wszystkich aspektów dotyczących np. zasad wynagradzania. W doktrynie przyjęty został pogląd, iż uprawnienia związków zawodowych co do zasad wynagradzania obejmuje wyłącznie ogólne dane, mówiące o:
  • przyjętych w zakładzie pracy zasadach wynagradzania,
  • wysokości wynagrodzenia ogółu pracowników lub określonej grupy zawodowej czy
  • obowiązujących zasadach premiowania.

fot. pogonici - Fotolia.com

Związki zawodowe nie mają wglądu w dane o nagrodach uznaniowych

Związki zawodowe nie są uprawnione do uzyskania imiennej listy pracowników, którym pracodawca przyznał nagrody uznaniowe.


Nie uprawniają zaś do uzyskania informacji w zakresie imiennej listy pracowników, którym zakład pracy przyznał dodatkowe świadczenie, niezależnie czy lista ta ma zawierać wyłącznie nazwiska pracowników, bez wskazywania kwot uzyskanych wynagrodzeń.


Zdaniem SN
„Uprawnienie do kontrolowania przez związki zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnienie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników; nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody” (uchwała składu 7 sędziów SN z 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

W kontekście ujawnienia samej listy pracowników, którzy otrzymali nagrodę należy przyjrzeć się temu pod kątem ochrony danych osobowych. Pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika wyłącznie w zakresie spraw związanych z jego zatrudnieniem. Realizacja żądań organizacji związkowej nie znajduje się w kręgu spraw związanych z zatrudnieniem tego pracownika, zatem przetwarzanie jego nazwiska w ramach tworzonej listy dla organizacji związkowej musiałoby nastąpić za odrębną zgodą tego pracownika.

Podstawa prawna
  • art. 221 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.),
  • art. 28 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. 2001 r. nr 79 poz. 854 ze zm.),
  • art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn.: Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: