eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Przestępstwo ciągłe - art. 12 kk
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 6

 • 1. Data: 2003-02-18 13:32:41
  Temat: Przestępstwo ciągłe - art. 12 kk
  Od: s...@s...pl (Sebastian D-D)

  Załóżmy, że włamywałem się do komputera A między innymi po to, by z niego
  włamać się do komputerów B i C. Sprawy poszczególnych komputerow
  rozdzielono. Skazują mnie za wszystkie włamania do komputera A (przestępstwo
  ciągłe - w zw. z art 12 kk.) Czy mogą w takim wypadku skazać mnie także
  osobnymi wyrokami za włamanie do B i C (też w zw. z art 12 kk) ???  --
  Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.soc.prawo


 • 2. Data: 2003-02-18 22:04:49
  Temat: Re: Przestępstwo cišgłe - art. 12 kk
  Od: Jubei <j...@f...pl>

  Dnia 03-02-18 14:32, Użytkownik Sebastian D-D napisał:
  > Załóżmy, że włamywałem się do komputera A między innymi po to, by z niego
  > włamać się do komputerów B i C. Sprawy poszczególnych komputerow
  > rozdzielono. Skazujš mnie za wszystkie włamania do komputera A (przestępstwo
  > cišgłe - w zw. z art 12 kk.) Czy mogš w takim wypadku skazać mnie także
  > osobnymi wyrokami za włamanie do B i C (też w zw. z art 12 kk) ???

  Zastosowanie w tym przypadku konstrukcji czynu ciągłego z art. 12 kk nie
  będzie miało wpływu na to, czy sprawca może zostać skazany za włamania
  do komputerów B i C. Skoro włamania do poszczególnych komputerów
  wyłączono do odrębnych postępowań (rozumiem, że w tym wypadku było ich
  3), to każde z nich może zakończyć się wniesieniem do sądu aktu
  oskarżenia, a co za tym idzie, również skazaniem. Nie będzię tu
  naruszenia zasady "ne bis in idem" (nie rozstrzyga się tej samej sprawy
  dwukrotnie), gdyż nie ma tu tożsamości spraw (przecież włamania
  następowały do różnych komputerów i to już niweluje tożsamość spraw).

  Jeśli zaś chodzi o zastosowanie kontrukcji czynu ciągłego, to należy
  stwierdzić, że w takiej sytuacji sprawca powinien się cieszyć, gdyż jest
  to dla niego o wiele bardziej korzystne niż ciąg przestępstw albo
  realny zbieg przestępstw.

  --
  Jubei


 • 3. Data: 2003-02-19 11:22:50
  Temat: Re: Przestępstwo cišgłe - art. 12 kk
  Od: s...@s...pl (Sebastian D-D)


  ----- Original Message -----
  From: "Jubei" <j...@f...pl>
  To: <p...@n...pl>
  Sent: Tuesday, February 18, 2003 11:04 PM
  Subject: Re: Przestępstwo cišgłe - art. 12 kk


  > Dnia 03-02-18 14:32, Użytkownik Sebastian D-D napisał:
  > > Załóżmy, że włamywałem się do komputera A między innymi po to, by z
  niego
  > > włamać się do komputerów B i C. Sprawy poszczególnych komputerow
  > > rozdzielono. Skazujš mnie za wszystkie włamania do komputera A
  (przestępstwo
  > > cišgłe - w zw. z art 12 kk.) Czy mogš w takim wypadku skazać mnie także
  > > osobnymi wyrokami za włamanie do B i C (też w zw. z art 12 kk) ???
  >
  > Zastosowanie w tym przypadku konstrukcji czynu ciągłego z art. 12 kk nie
  > będzie miało wpływu na to, czy sprawca może zostać skazany za włamania
  > do komputerów B i C. Skoro włamania do poszczególnych komputerów
  > wyłączono do odrębnych postępowań (rozumiem, że w tym wypadku było ich
  > 3), to każde z nich może zakończyć się wniesieniem do sądu aktu
  > oskarżenia, a co za tym idzie, również skazaniem. Nie będzię tu
  > naruszenia zasady "ne bis in idem" (nie rozstrzyga się tej samej sprawy
  > dwukrotnie), gdyż nie ma tu tożsamości spraw (przecież włamania
  > następowały do różnych komputerów i to już niweluje tożsamość spraw).
  >
  Jak w takim razie rozumiec takie orzeczenie:
  2001.06.20 postanow. s.apel. II AKo 92/01 Prok.i Pr. 2002/5/28
  w Katowicach

  Przestępstwo ciągłe jako instytucja prawa karnego materialnego obejmuje
  wielość czynów zamkniętych w określonych ramach czasowych i spełniających
  pozostałe kryteria wzajemnej łączności, a zatem wyłączenie z tegoż
  przestępstwa do odrębnego rozpoznania pewnych zachowań, będące wynikiem
  określonych trudności procesowych, nie eliminuje tych zachowań z kręgu
  zachowań objętych "klamrą" przestępstwa ciągłego i tym samym nie pozbawia
  ich waloru res iudicata w wypadku prawomocnego osądzenia przestępstwa
  ciągłego, a to z kolei powoduje niedopuszczalność odrębnego - dodatkowego
  procesu w zakresie czynu będącego elementem składowym przestępstwa ciągłego.
  Uważać należy, iż zasada niepodzielności przedmiotu procesu karnego i
  podstawy odpowiedzialności stanowi z punktu widzenia procesu karnego o
  niedopuszczalności prowadzenia innego postępowania do zachowań popełnionych
  przez sprawcę w okresie wyznaczonym przez początek i koniec zachowań
  składających się na przestępstwo ciągłe.


  --
  Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.soc.prawo


 • 4. Data: 2003-02-19 13:11:16
  Temat: Re: Przestępstwo ciągłe - art. 12 kk
  Od: "Marcin Olender" <d...@g...pl>


  "Sebastian D-D" <s...@s...pl> wrote in message
  news:009301c2d809$312356a0$0c00a8c0@euronet.net.pl..
  .
  >
  Wszystko się zgadza a w tym przypadku pewnie włamanie do komputera A jest
  przestępstwem ciągłym ( nie było to jednorazowe, lecz stan ten utrzymywał
  się przez jakis czas, wiele aktów włamania ) a włamania do komputerów B i C
  były juz czynami odrębnymi, być może też z 12 kk. To, że popełni się jedno
  przestępstwo ciągłe nie znaczy że nie można popełnić innego. Gdzie jest
  problem?

  Pozdrawiam

  --
  Depi. • 5. Data: 2003-02-19 13:21:22
  Temat: Re: Przestępstwocišgłe - art. 12 kk
  Od: s...@s...pl (Sebastian D-D)


  ----- Original Message -----
  From: "Marcin Olender" <d...@g...pl>
  To: <p...@n...pl>
  Sent: Wednesday, February 19, 2003 2:11 PM
  Subject: Re: Przestępstwocišgłe - art. 12 kk


  >
  > "Sebastian D-D" <s...@s...pl> wrote in message
  > news:009301c2d809$312356a0$0c00a8c0@euronet.net.pl..
  .
  > >
  > Wszystko się zgadza a w tym przypadku pewnie włamanie do komputera A jest
  > przestępstwem ciągłym ( nie było to jednorazowe, lecz stan ten utrzymywał
  > się przez jakis czas, wiele aktów włamania ) a włamania do komputerów B i
  C
  > były juz czynami odrębnymi, być może też z 12 kk. To, że popełni się jedno
  > przestępstwo ciągłe nie znaczy że nie można popełnić innego. Gdzie jest
  > problem?
  >
  No bo jeśli włamania do B i C były wykonane wskutek realizacji z góry
  powziętego zamiaru (obejmującego swoim zasięgiem także uprzednie włamanie do
  A) to w myśl art. 12 kk stanowią one jeden czyn zabroniony (ten sam co
  włamania do A) - a jeden czyn zabroniony == jedno postępowanie karne

  --
  Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.soc.prawo


 • 6. Data: 2003-02-19 23:17:23
  Temat: Re: Przestępstwo cišgłe - art. 12 kk
  Od: Jubei <j...@f...pl>

  Dnia 03-02-19 12:22, Użytkownik Sebastian D-D napisał:
  > Jak w takim razie rozumiec takie orzeczenie:
  > 2001.06.20 postanow. s.apel. II AKo 92/01 Prok.i Pr. 2002/5/28
  > w Katowicach
  >
  > Przestępstwo ciągłe jako instytucja prawa karnego materialnego obejmuje
  > wielość czynów zamkniętych w określonych ramach czasowych i spełniających
  > pozostałe kryteria wzajemnej łączności (...)

  Sąd apelacyjny posługuje się dwuznaczną terminologią. Na gruncie
  obecnego kk przestępstwo ciągłe zostało rozbite na dwie konstrukcje
  "czynu ciągłego" (art. 12 kk) i "ciągu przestępstw" (art. 91 kk) [i tu
  nie odkrywam Ameryki]. W powyższym cytacie (a orzeczenie to jest, jak
  rozumiem, komentarzem do art. 12 kk) sąd przedstawia wieloczynową
  koncepcję przestępstwa ciągłego, której przejawem w obecnym kk jest
  _ciąg_przestępstw_ Stwierdzenie "przestępstwo ciągłe jako instytucja
  prawa karnego materialnego obejmuje wielość czynów zamkniętych w
  określonych ramach czasowych" w kontekście konstrukcji z art. 12 kk jest
  oczywiście nieadekwatne, ponieważ w tym przepisie chodzi o JEDEN czyn, a
  nie ich wielość (jednoczynowa koncepcja przestępstwa ciągłego). Wiele
  jest zachowań, a to już znacząca różnica. Ten cytat znakomicie nadawałby
  się jako komentarz do art. 91 kk.

  > (...) a zatem wyłączenie z tegoż
  > przestępstwa do odrębnego rozpoznania pewnych zachowań, będące wynikiem
  > określonych trudności procesowych, nie eliminuje tych zachowań z kręgu
  > zachowań objętych "klamrą" przestępstwa ciągłego i tym samym nie pozbawia
  > ich waloru res iudicata w wypadku prawomocnego osądzenia przestępstwa
  > ciągłego, a to z kolei powoduje niedopuszczalność odrębnego - dodatkowego
  > procesu w zakresie czynu będącego elementem składowym przestępstwa ciągłego.

  I tutaj sąd powraca do koncepcji jednoczynowej (używa sformułowania
  "zachowania").

  > Uważać należy, iż zasada niepodzielności przedmiotu procesu karnego i
  > podstawy odpowiedzialności stanowi z punktu widzenia procesu karnego o
  > niedopuszczalności prowadzenia innego postępowania do zachowań popełnionych
  > przez sprawcę w okresie wyznaczonym przez początek i koniec zachowań
  > składających się na przestępstwo ciągłe.

  Z tezą jako taką należałoby się zgodzić (teraz patrzę na moją poprzednią
  wypowiedź i wydaje mi się zbyt radykalna ;]). Jeśli chodzi, natomiast, o
  przypadek, który zaprezentował na grupie p. Sebastian D-D, sytuacja moim
  zdaniem wygląda trochę inaczej i odpowiedź nie może być jednoznaczna.

  Po pierwsze, istotne byłoby ustalenie czy z góry powzięty zamiar,
  dokonania włamań obejmował od razu wszystkie włamania (czyli zarówno do
  komputera B i C [czyli w konsekwencji także do komputera A]). Jeżeli
  natomiast najpierw powziął zamiar włamania do B i realizował go,
  powiedzmy, kilkakrotnie, a potem zamiar włamań do C i też realizował go
  kilkakrotnie, to, wg mnie, można by już tu pokusić się o conajmniej dwa
  czyny.

  Wracając jednak do pierwotnego pytania "czy w razie skazania za włamania
  do A, można skazać za wyłączone włamania do B i C ?" Wszystko chyba
  zależałoby od strony podmiotowej. Jeżeli jeden wielki zamiar - to nie.
  Jeżeli był tylko wspólny zamiar na włamania do A - to raczej tak. W
  wypadku gdy był zamiar na wszystkie włamania do B, a potem na wszystkie
  do C - to raczej nie (i tu właściwie można by kierować się orzeczeniem SA).

  Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o czyn ciągły i ciąg przestępstw,
  dlatego zmotywowany problemem sięgam do literatury i wracam do dyskusji
  po douczeniu :)

  --
  Jubei

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.