eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Panstwo nadopiekuncze
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 5

 • 1. Data: 2020-05-17 09:14:51
  Temat: Panstwo nadopiekuncze
  Od: ąćęłńóśźż <...@...pl>

  Wymyślił to rząd czy samorząd??


  "Przedszkole nr ...
  Obowiązuje zapoznanie się z poniższymi załącznikami przed ich podpisaniem.
  Załączniki :
  1. Oświadczenie Rodziców: świadomość ryzyka, na jakie jest narażone zdrowie i życie
  dziecka oraz rodziny
  2. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola podczas COVID-19
  3. Procedura odbierania dziecka z przedszkola podczas COVID-19
  4. Wyrażenie zgody na mierzenie temperatury ciała dziecka.

  Załącznik nr 1.
  Imię i nazwisko dziecka - oddział
  OŚWIADCZENIE RODZICÓW
  Oświadczam, iż mam świadomość ryzyka, na jakie jest narażone zdrowie i życie mojego
  dziecka oraz naszych rodzin tj.:
  1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich
  środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na
  terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19,
  2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na
  terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka -
  zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie
  skierowane na 14-dniową kwarantannę,
  3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
  personelu przedszkole zostaje zamknięte do
  odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich
  rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą
  kwarantannę,
  4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
  pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona
  w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony
  osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony
  rodzic/opiekun dziecka (który zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko) oraz
  stosowne służby, organy.
  5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zarażenia się mojego dziecka
  na terenie placówki.
  Warszawa, dn. ... (podpis rodziców) ...

  Załącznik nr 2.
  PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR ... PODCZAS COVID-19
  1. Przed wejściem do przedszkola rodzic bezwzględnie musi użyć płynu dezynfekującego
  do rąk, musi mieć rękawiczki oraz zakryte usta
  i nos. Dziecko ma obowiązek noszenia maski w drodze do i z przedszkola. Z chwilą
  wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę dziecka
  do domu.
  2. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola dzwoni dzwonkiem (nie używa kart do
  drzwi), wchodzi tylko do wydzielonej
  przestrzeni w placówce. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola i
  przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w
  placówce, w przypadku rodzeństwa: jeden rodzic - dwoje dzieci.
  3. Rodzic każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynosi: dla dziecka 3 i 4
  letniego - kapcie oraz szczelnie zapakowaną, upraną
  i uprasowaną: pościel, piżamę, ubranie na zmianę, dla dziecka 5-6 letniego - kapcie,
  ubranie na zmianę. Dziecko nie przynosi do
  przedszkola
  4. Każdego dnia w godzinach wieczornych wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane
  środkiem do dekontaminacji, poprzez wykorzystanie
  go zarówno do mycia powierzchni jak i rozpylania.
  5. Pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury
  wchodzącemu dziecku. W przypadku podwyższonej
  temperatury (37,5°C) nie ma możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.
  6. W przypadku zauważenia u dziecka złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury
  podopieczny będzie odizolowany od grupy (będzie
  przebywał w izolatce przedszkolnej) do momentu odbioru z przedszkola przez opiekuna
  prawnego. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź
  braku skontaktowania się z rodzicem, nauczyciel lub dyrektor poinformuje właściwe
  organy służby zdrowia.
  Data Podpis rodziców


  Załącznik nr 3.
  PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR ... PODCZAS COVID-19
  1. Przed wejściem do przedszkola rodzic bezwzględnie musi skorzystać z płynu
  dezynfekującego do rąk, musi mieć rękawiczki oraz
  zakryte usta i nos. Dziecko ma obowiązek noszenia maski w drodze do i z przedszkola.
  2. Rodzic odbierając dziecko z przedszkola dzwoni dzwonkiem (nie używa kart do
  drzwi), wchodzi tylko do wydzielonej przestrzeni w
  placówce. Tylko jedna osoba odbiera dziecko z przedszkola.
  3. Rodzic każdego dnia pobytu dziecka w przedszkolu odbiera rzeczy osobiste dziecka
  4. Każdego dnia w godzinach wieczornych wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane
  środkiem do dekontaminacji, poprzez wykorzystanie
  go zarówno do mycia powierzchni jak i rozpylania.
  5. W momencie odebrania dziecka przez rodzica, dziecko nie wraca już do sali-gdyby
  czegoś zapomniało.
  Data Podpis rodziców


  Załącznik nr 4.
  Imię i nazwisko dziecka - oddział
  ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
  1. Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w
  związku z zagrożeniem zakażenia wirusem
  SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
  codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do
  przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce. Powyższa zgoda ma na celu
  realizację przez placówkę działań prewencyjnych
  i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.
  podpis rodzica/opiekuna prawnego
  2. Planowany pobyt dziecka w przedszkolu: od godz. ... do godz. ... Uwaga: Obowiązuje
  bezwzględny nakaz poinformowania do godz. 9 o
  przyczynie nieobecności dziecka w danym dniu, na adres: ....@e...um.warszawa.pl
  3. Zgodnie z wytycznymi: W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów
  chorobowych placówka pełniąca opiekę przedszkolną
  zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami.
  Nr telefonu mama
  Nr telefonu tata
  Podpis rodziców"


 • 2. Data: 2020-05-17 12:57:21
  Temat: Re: Panstwo nadopiekuncze
  Od: Robert Tomasik <r...@g...pl>

  W dniu 17.05.2020 o 09:14, ąćęłńóśźż pisze:
  > Wymyślił to rząd czy samorząd??

  Myślę, ze przedszkolanki. Jest bajzel i nie wiadomo, co ma być. Wiec
  robią "wszystko", by nie było za mało.


  --
  Robert Tomasik


 • 3. Data: 2020-05-17 13:10:25
  Temat: Re: Panstwo nadopiekuncze
  Od: Shrek <...@w...pl>

  W dniu 17.05.2020 o 12:57, Robert Tomasik pisze:
  > W dniu 17.05.2020 o 09:14, ąćęłńóśźż pisze:
  >> Wymyślił to rząd czy samorząd??
  >
  > Myślę, ze przedszkolanki. Jest bajzel i nie wiadomo, co ma być. Wiec
  > robią "wszystko", by nie było za mało.

  Na 100% conajmniej ogólnowarszawska "akcja", bo dostałem takie samo:P


  --
  Shrek


 • 4. Data: 2020-05-17 14:43:45
  Temat: Re: Panstwo nadopiekuncze
  Od: Dawid Rutkowski <d...@w...pl>

  W dniu niedziela, 17 maja 2020 09:14:53 UTC+2 użytkownik ąćęłńóśźż napisał:
  > Wymyślił to rząd czy samorząd??

  Wg wytycznych GIS, czyli popularnego sanepidu.
  Tzn. pewnie Szumowski zadzwonił do kilku znajomych i tak mu doradzili - tak, jak ze
  wszystkim do tej pory.
  Samorząd zaś ponosi tego koszty.


 • 5. Data: 2020-05-17 14:59:47
  Temat: Re: Panstwo nadopiekuncze
  Od: Robert Tomasik <r...@g...pl>

  W dniu 17.05.2020 o 14:43, Dawid Rutkowski pisze:
  > W dniu niedziela, 17 maja 2020 09:14:53 UTC+2 użytkownik ąćęłńóśźż
  > napisał:
  >> Wymyślił to rząd czy samorząd??
  >
  > Wg wytycznych GIS, czyli popularnego sanepidu. Tzn. pewnie Szumowski
  > zadzwonił do kilku znajomych i tak mu doradzili - tak, jak ze
  > wszystkim do tej pory. Samorząd zaś ponosi tego koszty.
  >
  Jakby to było wg GIS, to nei miałbym do Ministra pretensji. Nie ma
  powodu, by polityk się na wszystkim znał. Po to są organy doradcze. Ale
  wygląda na to, ze tu ta druga opcja działa.

  --
  Robert Tomasik

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

bezpłatny program PIT 2019

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1