eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawoNakaz zaplaty - z punktu widzenia powoda. › Nakaz zaplaty - z punktu widzenia powoda.
 • Data: 2010-04-16 14:54:02
  Temat: Nakaz zaplaty - z punktu widzenia powoda.
  Od: " 666" <j...@g...SKASUJ-TO.pl> szukaj wiadomości tego autora
  [ pokaż wszystkie nagłówki ]

  Tak też za tą radą napisaliśmy jako powodowie i właśnie sąd przysłał

  Postanowienie Referendarza Sądowego... oddalające wniosek.

  "Uzasadnienie:

  Powód wniósł o uzupełnienie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  poprzez nakazanie pozwanej zapłaty na rzecz powoda kwoty *** tytułem kosztów
  postępowania.

  Zgodnie z treścią przepisu art. 351 § 1 KPC, który to na podstawie art. 353
  (2) KPC znajduje zastosowanie także do wydanych przez referendarza sądowego
  nakazów zapłaty, strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a
  gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić
  wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o
  natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego
  orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

  Orzeczenie podlega uzupełnieniu co do kosztów postępowania, jeżeli sąd w
  ogóle nie zamieścił w nim rozstrzygnięcia w tym przedmiocie.
  Natomiast w sytuacji, gdy orzeczenie Sądu zawiera wprawdzie rozstrzygnięcie w
  om,awianym zakresie, ale nie uwzględnia w całości żądania strony, decyzja
  Sądu podlega kontroli instancyjnej w drodze zażalenia.
  Orzeczenie o kosztach procesu. które nei uwzględnia w całości wniosku
  zgłoszonego w tym zakresie zawiera bowiem w sobie domnimanie oddalenia
  nieuwzględnionej części (zob.: Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia
  1972 r., III PZP 14/72, OSNCP 1972, nr 12, poz. 215).

  Wniosek powoda nie jest zasadny, albowiem w nakazie zapłaty, którego dotyczy,
  orzeczono, iż pozwana, oprócz kwoty roszczenia głównego wraz z odsetkami za
  zwłokę, ma zapłacić powodowi kwotę *** tytułem kosztów procesu.

  Wobec faktu, że w nakazie zapłaty z dnia *** 2010 r. orzeczono w przedmiocie
  kosztów postępowania, na mocy art. 351 § 1 K.P.C. a contrario należało
  wniosek powoda o uzupełnienie nakazu zapłaty oddalić".

  Tyle referendarz.

  Koszty procesu owszem zostały w nakazie zapłaty zasądzone.
  A CO Z KOSZTAMI WPISU (1/4, bo zwrot 3/4 powód otrzyma z sądu)?
  A CO Z KOSZAMI PEŁNOMOCNICTWA?

  Policzmy szybko na przkładzie liczbowym:
  Wpis wynosił 339 zł.
  Sąd zasądził na rzecz powoda
  od pozwanej 99 zł 39 gr tytułem kosztów procesu
  plus
  wypłacić powodowi od Skarbu Państwa 254 zł 25 gr tytułem zwrotu 3/4 opłaty od
  pozwu.

  Ale 1/4 tej opłaty od pozwu to byłoby 84 zł 75 gr.

  Skąd więc i jak sąd wyliczył 99 zł 39 gr ???

  THX  -----

  > ad. 1. W przypadku braku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia w nakazie zapłaty
  co do żądania kosztów, nakaz ten nie zawiera postanowienia podlegającego
  zaskarżeniu w drodze zażalenia

  > 8. Zażalenie takie na podstawie art. 370 kpc musiałoby zostać odrzucone w
  postępowaniu instrukcyjnym przez sąd I instancji, jako wniesione od
  orzeczenia nie istniejącego

  > 9. Powód powinien natomiast wystąpić do sądu, który wydał nakaz zapłaty o
  uzupełnienie orzeczenia zawartego w jego treści o rozstrzygnięcie o kosztach
  postępowania.
  > Żądanie powoda może być sformułowane następująco:
  > *** [wnoszę] o uzupełnienie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w
  dniu *** w sprawie sygn. akt *** poprzez nakazanie pozwanemu zapłacenia
  powodowi kwoty *** tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę ***
  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego ***.
  > Wniosek taki powód powinien złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia
  nakazu zapłaty.
  > O uzupełnieniu nakazu o rozstrzygnięcie o kosztach sąd orzeknie
  postanowieniem, na które przysługuje zażalenie, jako na postanowienie
  rozstrzygające o zwrocie kosztów

  > 10 z zastrzeżeniem dalszych uwag.

  > ad. 2. Zażalenie powoda na postanowienie nie obciążające pozwanego
  kosztami postępowania może być sformułowane następująco:
  > *** [wnoszę] zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego zawarte w treści
  nakazu zapłaty z dnia ***, wydanego w sprawie sygn. akt ***, o nie obciążeniu
  pozwanego kosztami postępowania i wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia
  i nakazanie pozwanemu zapłacenia powodowi kwoty *** tytułem zwrotu kosztów
  postępowania, w tym kwotę *** tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego ***.

  --
  Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.