eGospodarka.pl

Twoje ustawienia

Prawo

Prawo - porady

Grupy

Szukaj w grupach

 

Inne grupy

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY
« poprzedni post następny post »
Data: 2010-04-16 14:54:02
Temat: Nakaz zaplaty - z punktu widzenia powoda.
Od: " 666" <j...@g...SKASUJ-TO.pl>
Pokaż wszystkie nagłówki

Tak też za tą radą napisaliśmy jako powodowie i właśnie sąd przysłał

Postanowienie Referendarza Sądowego... oddalające wniosek.

"Uzasadnienie:

Powód wniósł o uzupełnienie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
poprzez nakazanie pozwanej zapłaty na rzecz powoda kwoty *** tytułem kosztów
postępowania.

Zgodnie z treścią przepisu art. 351 § 1 KPC, który to na podstawie art. 353
(2) KPC znajduje zastosowanie także do wydanych przez referendarza sądowego
nakazów zapłaty, strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a
gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić
wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o
natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego
orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Orzeczenie podlega uzupełnieniu co do kosztów postępowania, jeżeli sąd w
ogóle nie zamieścił w nim rozstrzygnięcia w tym przedmiocie.
Natomiast w sytuacji, gdy orzeczenie Sądu zawiera wprawdzie rozstrzygnięcie w
om,awianym zakresie, ale nie uwzględnia w całości żądania strony, decyzja
Sądu podlega kontroli instancyjnej w drodze zażalenia.
Orzeczenie o kosztach procesu. które nei uwzględnia w całości wniosku
zgłoszonego w tym zakresie zawiera bowiem w sobie domnimanie oddalenia
nieuwzględnionej części (zob.: Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia
1972 r., III PZP 14/72, OSNCP 1972, nr 12, poz. 215).

Wniosek powoda nie jest zasadny, albowiem w nakazie zapłaty, którego dotyczy,
orzeczono, iż pozwana, oprócz kwoty roszczenia głównego wraz z odsetkami za
zwłokę, ma zapłacić powodowi kwotę *** tytułem kosztów procesu.

Wobec faktu, że w nakazie zapłaty z dnia *** 2010 r. orzeczono w przedmiocie
kosztów postępowania, na mocy art. 351 § 1 K.P.C. a contrario należało
wniosek powoda o uzupełnienie nakazu zapłaty oddalić".

Tyle referendarz.

Koszty procesu owszem zostały w nakazie zapłaty zasądzone.
A CO Z KOSZTAMI WPISU (1/4, bo zwrot 3/4 powód otrzyma z sądu)?
A CO Z KOSZAMI PEŁNOMOCNICTWA?

Policzmy szybko na przkładzie liczbowym:
Wpis wynosił 339 zł.
Sąd zasądził na rzecz powoda
od pozwanej 99 zł 39 gr tytułem kosztów procesu
plus
wypłacić powodowi od Skarbu Państwa 254 zł 25 gr tytułem zwrotu 3/4 opłaty od
pozwu.

Ale 1/4 tej opłaty od pozwu to byłoby 84 zł 75 gr.

Skąd więc i jak sąd wyliczył 99 zł 39 gr ???

THX-----

> ad. 1. W przypadku braku jakiegokolwiek rozstrzygnięcia w nakazie zapłaty
co do żądania kosztów, nakaz ten nie zawiera postanowienia podlegającego
zaskarżeniu w drodze zażalenia

> 8. Zażalenie takie na podstawie art. 370 kpc musiałoby zostać odrzucone w
postępowaniu instrukcyjnym przez sąd I instancji, jako wniesione od
orzeczenia nie istniejącego

> 9. Powód powinien natomiast wystąpić do sądu, który wydał nakaz zapłaty o
uzupełnienie orzeczenia zawartego w jego treści o rozstrzygnięcie o kosztach
postępowania.
> Żądanie powoda może być sformułowane następująco:
> *** [wnoszę] o uzupełnienie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w
dniu *** w sprawie sygn. akt *** poprzez nakazanie pozwanemu zapłacenia
powodowi kwoty *** tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę ***
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego ***.
> Wniosek taki powód powinien złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia
nakazu zapłaty.
> O uzupełnieniu nakazu o rozstrzygnięcie o kosztach sąd orzeknie
postanowieniem, na które przysługuje zażalenie, jako na postanowienie
rozstrzygające o zwrocie kosztów

> 10 z zastrzeżeniem dalszych uwag.

> ad. 2. Zażalenie powoda na postanowienie nie obciążające pozwanego
kosztami postępowania może być sformułowane następująco:
> *** [wnoszę] zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego zawarte w treści
nakazu zapłaty z dnia ***, wydanego w sprawie sygn. akt ***, o nie obciążeniu
pozwanego kosztami postępowania i wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia
i nakazanie pozwanemu zapłacenia powodowi kwoty *** tytułem zwrotu kosztów
postępowania, w tym kwotę *** tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego ***.

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

 
Następne z tego wątku Najnowsze wątki z tej grupy Najnowsze wątki
16.04 Johnson
Zakup auta od żony - procedury i co dalej?
strefa zamieszkania i wypadki
Przesylki PGP / InPost
Adres korespondencyjny podatnika w US
Kuriozum: decyzja odmowna na wniosek o wycięcie drzewa rosnącego na działce drogowej [CROSSPOST]
Przedsądowe wezwanie
CROSS POST Czy taka ulotka "przejdzie"?
dane osobowe
Szybkie rozwiązanie dla swoich problemów finansowych
Zachowek i przedawnienie
Jak sie wycofać z umowy?
w polsce prawo jest dla plebsu ...
Zdjęcia ślubne w gazecie bez zgody
Rejestracja samochodu z tymczasowymi, niemieckimi blachami
Komornik kontra rolnik z Mławy
Zakup auta od żony - procedury i co dalej?
strefa zamieszkania i wypadki
Przesylki PGP / InPost
Adres korespondencyjny podatnika w US
Kuriozum: decyzja odmowna na wniosek o wycięcie drzewa rosnącego na działce drogowej [CROSSPOST]
Przedsądowe wezwanie
CROSS POST Czy taka ulotka "przejdzie"?
dane osobowe
Szybkie rozwiązanie dla swoich problemów finansowych
Zachowek i przedawnienie
Jak sie wycofać z umowy?
w polsce prawo jest dla plebsu ...
Zdjęcia ślubne w gazecie bez zgody
Rejestracja samochodu z tymczasowymi, niemieckimi blachami
Komornik kontra rolnik z Mławy
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.