eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Minimalny dochód na członka rodziny
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

 • 1. Data: 2002-08-01 14:20:10
  Temat: Minimalny dochód na członka rodziny
  Od: "wojtus" <w...@s...pl>

  Jaki jest Minimalny dochód na członak rodziny poniżej którego nie może zająć
  komornik • 2. Data: 2002-08-01 14:21:56
  Temat: Re: Minimalny dochód na członka rodziny
  Od: "Robert Walczak" <r...@N...poczta.gazeta.pl>

  Spójrz do KPC:
  Art. 829. Nie podlegają egzekucji:
  1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne,
  niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a
  także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
  2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego
  utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
  3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia
  dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem
  paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej
  dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego
  tygodnia;
  5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie,
  która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do
  najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy -
  pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa
  tygodnie;
  6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i
  przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty
  codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich
  wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.


  Art. 831. § 1. Nie podlegają egzekucji:
  1) sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub
  wyjazdów w sprawach służbowych;
  2) sumy przyznane przez Skarb Państwa lub jednostki gospodarki
  uspołecznionej na specjalne cele (np. stypendia, wsparcia itp.), chyba że
  wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów
  albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
  3) prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a
  przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być
  powierzone komu innemu;
  4) wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek
  organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy,
  roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty,
  chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy
  wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach;
  5) świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń
  majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów
  Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu
  zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.
  § 2. W wypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 paragrafu poprzedzającego nie
  podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub
  wydane.
  § 3. W wypadku wymienionym w pkt 4 paragrafu pierwszego dopuszczalne jest
  jednak zajęcie kwoty, która dłużnikowi przypadnie po wykonaniu dostawy,
  roboty lub usługi.

  Co do egzekucji z wynagrodzenia za pracę - zobacz KP,

  Art. 833. § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie
  określonym w przepisach kodeksu pracy.
  § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów,
  należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z
  tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz
  wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie
  utrzymania.
  § 3. Ograniczeń przewidzianych w § 2 nie stosuje się do wierzytelności
  członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach
  spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.
  § 4. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu
  emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach.
  § 5. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub
  choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za
  utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z
  dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń
  pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
  macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w
  przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
  § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki i dodatki
  rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

  --
  Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.