eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawoKim był ojciec prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Zdzisław Kwaśniewski? › Kim był ojciec prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Zdzisław Kwaśniewski?
 • Data: 2005-11-30 23:24:13
  Temat: Kim był ojciec prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Zdzisław Kwaśniewski?
  Od: "jano" <j...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora
  [ pokaż wszystkie nagłówki ]

  Z portalu Afery Prawa (dostęp przez sms'a, 3 złote za 3 godziny albo 5 za
  dobę,
  naprawdę warto)

  Kim był ojciec prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego - Zdzisław Kwaśniewski?

  Prawdę ukrytą przez A. Kwaśniewskiego przed narodem polskim ujawnia Leszek
  Bubel
  w książce pt."Polski Holocaust"(wydanej w 2002 r. przez Goldpol w
  Warszawie),
  zawierającej w tytule pytanie: czy Kwaśniewski to Stoltzman? Z pracy tej
  dowiadujemy się o zbrodniczej przeszłości ojca urzędującego prezydenta.
  Książkę
  tę powinni przeczytać Polacy, aby zrozumieć lęk i ucieczkę A. Kwaśniewskiego
  od
  przeszłości, którą wyraża też jego hasło wyborcze: &#8221;Porzućmy
  przeszłość,
  wybierzmy przyszłość".
  Z zeznań świadków zdarzeń jasno wynika, że ojciec prezydenta- Izaak
  Stoltzman
  vel Zdzisław Kwaśniewski, był Żydem rosyjskim w stopniu pułkownika NKWD.
  Wcielony
  w Polaka do organizowania nadzoru UB na terenach Pomorza Zachodniego i
  Północnego. Pod koniec lat czterdziestych zmienia nazwisko na Kwaśniewski i
  przyjmuje imię Zdzisław. NKWD zaopatruje go w dyplom ukończenia medycyny w
  Poznaniu i niezbędne dokumenty dla uwiarygodnienia wykonywanego zawodu
  lekarza.
  Intryguje zatem pytanie: czy w owym czasie oszustwo to było możliwe?
  Odpowiedzi
  w tej sprawie usiłują udzielić wymienieni w tej książce świadkowie.
  NKWD-dzista Izaak Stolzman, m.in. oskarżony jest o : mordowanie oficerów
  polskich w Katyniu, patriotycznej ludności polskiej na Kresach Wschodnich
  oraz
  grabież i popełnianie zbrodni na Żydach w gettach w okresie okupacji
  niemieckiej
  Wileńszczyzny i Białorusi.
  Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, Stolzman- dowodzący oddziałem NKWD
  w
  latach 1945- 1947 - dopuszcza się zbrodni ludobójstwa na: jeńcach
  niemieckich,
  marynarzach szwedzkich, żołnierzach AK, NSZ i innych formacji zbrojnych.
  M.in.
  dokonuje egzekucji w okolicach Borne, Sulinowo (Gross Born), w nie
  istniejącej
  obecnie wsi Doderlage, w Berkniewie (Barkenbrucke) koło Bornego Sulimowa, po
  którym zostały szczątki fragmentów zniszczonych domów. Na terenie tym,
  będącym
  poligonem wojsk sowieckich, w okolicznych lasach grzebał swoje ofiary,
  których
  kości jeszcze obecnie są odnajdywane.
  Stolzman vel Kwaśniewski pod koniec lat 40 -tych i na początku 50 -tych, z
  rozkazu władz NKWD nadzorował i koordynował zbrodniczą działalność
  powiatowych i
  miejskich urzędów bezpieczeństwa publicznego w: Drawsku, Białogardzie,
  Szczecinku, Wałczu, Kołobrzegu, Połczynie, Jastrowie i Okonku. Uczestniczył
  również w zbrodniach UBP w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Ustce, Koszalinie i
  Elblągu. Oprawca ten pozbawiał życia więźniów przez rozstrzeliwanie,
  wieszanie, a
  także gazowanie, jak np. w gdańskiej siedzibie NKWD i przez wstrzykiwanie
  trucizny, co było wyłączną jego specjalnością.
  Płk. I. Stolzman dał się też poznać w 1947 r. uczniom gimnazjum w Wałczu.
  &#8220;Nadzorował&#8221;on z ramienia UB sprawę założenia nielegalnej
  organizacji
  młodzieżowej na terenie Gimnazjum Ogólnokształcącego, której przywódcą
  konspiracyjnym był Bogdan Szczucki. Działalność tej grupy polegała m.in. na
  zdejmowaniu flag wywieszanych z okazji komunistycznych rocznic, rozrzucaniu
  ulotek, głośnym skandowaniu :&#8221;Precz z komuną!!!&#8221; lub
  &#8220;Pachołki Rosji&#8221;. Próbowali
  oni zwrócić uwagę na stalinowskie zbrodnie, których m.in. dopuszczał się
  Stoltzman.
  Poczynania Izaaka Stoltzmana vel Kwaśniewskiego były częścią działań
  sowieckich
  grup operacyjnych w likwidacji członków polskiego ruchu oporu. Były to grupy
  kontrwywiadu sowieckiego, działające na terenie Polski zawsze i przede
  wszystkim
  przez przydzielonych specjalnie agentów. Przypomnijmy : w czasie okupacji
  niemieckiej wywiad sowiecki rzucił na teren Polski tysiące swoich agentów,
  wśród
  których był Stolzman. Zadaniem ich było ustalenie osób oraz danych o polskim
  ruchu podziemnym po to, aby mieć adresy i nazwiska osób do likwidacji po
  wkroczeniu wojsk sowieckich. Byli oni nazywani &#8220;łowcami AK-owskich
  głów&#8221;.
  Izaak Stolzman vel Kwaśniewski podejmuje się zacierania swojej zbrodniczej
  działalności zamykając usta świadkom pod groźbą utraty życia. W roli lekarza
  zamieszkał w Białogardzie przy Ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie
  Dworcowej).
  Przepoczwarza się w katolika, co wynika z księgi zawartych małżeństw
  kościoła
  parafialnego w Białogardzie, w którym 6 lutego 1954 r. zawarł związek
  małżeński.
  Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Pałasz, ur.
  28
  grudnia 1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu
  przy
  ówczesnej ul. Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r.
  obecny
  prezydent i jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że
  jest
  w Szwajcarii dyrektorem banku. A. Kwaśniewski nie mówi o niej nic. W
  miejscowym
  kościele NMP nie ma ich metryki chrztu. Z dużym prawdopodobieństwem można
  przypuszczać, że nie zostali oni ochrzczeni.
  Ojciec A. Kwaśniewskiego zmarł w 1990r i bez rozgłosu został pochowany na
  cmentarzu żydowskim w Warszawie. Matkę pochowano w 1995r przed wyborami
  prezydenckimi. Miała ona pogrzeb katolicki na cmentarzu warszawskim, dzięki
  uzyskaniu zaświadczenia od proboszcza kościoła parafialnego w Białogardzie.
  Fakt
  ten A. Kwaśniewski, bez zachowania prywatności, sprytnie wykorzystał w
  kampanii
  prezydenckiej, by zyskać na wiarygodności jako katolik.
  Niewątpliwe zasługi Izaaka Stolzmana vel Kwaśniewskiego we wprowadzaniu
  systemu
  sowieckiego w Polsce i umacnianiu władzy komunistycznej nad narodem polskim
  stworzyły A. Kwaśniewskiemu od najmłodszych lat możliwość robienia
  błyskawicznej
  kariery. Nic więc dziwnego, że już w 1977 r., mając 23 lata, został
  wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Związku Studentów
  Polskich w Gdańsku, wstępując wcześniej do PZPR. Następuje to w okresie
  totalitarnych rządów E. Gierka i Jaroszewicza, w sytuacji skrajnej stagnacji
  życia gospodarczego, po brutalnym rozbiciu robotników protestujących w
  Radomiu i
  Ursusie oraz po osławionych &#8220;ścieżkach zdrowia&#8221;w wydaniu SB i
  milicji.

  TOWARZYSZ STOLZMAN
  Autor: Jan Krawiec. ( uwaga "Gwiazdy Polarnej": autor nie jest byłym
  redaktorem
  naczelnym "Dziennika Związkowego".) Omal z krzesła nie spadłem, kiedy
  przeczytałem w Gwieździe Polarnej z dnia 17 lutego artykuł pod tytułem
  Dziecko
  ziem odzyskanych ! Jeśli dziecko, to PRL lub PZPR, ale nie Ziem Odzyskanych
  !

  Po pierwsze: Andrzej Krajewski pomija działalność Aleksandra Kwaśniewskiego
  jako
  członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie podaje nawet
  najmniejszej
  wzmianki o jego przynależności do organizacji, która służyła interesom nie
  polskim, ale Związku Radzieckiego.

  Po drugie: Andrzej Krajewski nie wspomina o polskiej atmosferze w ich domu
  rodzinnym i o działalności Zdzisława Kwaśniewskiego w Urzędzie
  Bezpieczeństwa
  PRL.
  Nic nie wspomina również Andrzej Krajewski o współpracy Zdzisława
  Kwaśniewskiego
  z placówkami NKWD, które znajdowały się w Gross-Born (Borne Sulinowo),
  Białogardzie i Ragiczu, jaka była jego rola w wyłapywaniu żołnierzy AK, NSZ
  i
  innych organizacji, ukrywających się na terenie Pomorza Zachodniego.
  Zanim przedarłem się, z narażeniem życia, do Niemiec Zachodnich, przez wiele
  lat
  żyłem w Białogardzie. Pamiętam dobrze, kto z ramienia NKWD kierował
  działalnością miejscowego Urzędu Bezpieczeństwa.
  Był nim właśnie Zdzisław Kwaśniewski, ojciec Aleksandra Kwaśniewskiego, choć
  wtedy nazywano go towarzyszem Stolzmanem. Tyle już czasu upłynęło od tych
  strasznych wydarzeń. Pamiętam tylko trzy nazwiska zamordowanych żołnierzy
  AK.
  Najdłużej ich przesłuchiwano i zrobiono im proces pokazowy, w którym wszyscy
  przyznali się do popełnionych win. Byli to: Jerzy Łozinski, Stanisław
  Subortowicz i Witold Milwid.
  Rozstrzelano ich w obecności towarzysza Stolzmana - Zdzisława
  Kwaśniewskiego.
  Towarzysz Stolzman z ramienia NKWD opiekował się równie procesami
  politycznymi
  młodzieży szkolnej.
  W Wałczu odbył się proces uczniów: Bogdana Szczuckiego, Mariana
  Basładynskiego i
  Feliksa Stanisławskiego, w Białogardzie zaś proces Pszczółkowskiego i
  Tracza.
  Skazano ich na długoletnie wiezienie i prace w kopalniach węgla.
  Obławy na grupy żołnierzy wileńskiego oddziału AK majora Zygmunta
  Szyndzielerza
  ps. Łupaszka , które po ciężkich walkach i dużych stratach w ludziach
  przedostały
  się w lasy Pomorza Zachodniego, były również nadzorowane przez towarzysza
  Stolzmana.
  Obóz koncentracyjny NKWD w Barkenbrucke (Barkniewo) koło Gross-Born (Borne
  Sulinowo) był obozem przejściowym . Z tego obozu albo wywożono do Rosji,
  albo
  rozstrzeliwano. Andrzej Krajewski zdobył się na określenie miasta Borne
  Sulinowo
  jako: miasto ponad 20-tysieczne, całkowicie tajne . Tylko tyle, nic więcej.
  Egzekucji dokonywano około 5 km na północ od Nadrzyc, we wsi Doderlage.
  Miejscowość ta już nie istnieje. Są tylko resztki murów i fundamenty
  budynków.
  Ciała zakopywano w okolicznych lasach, przykrywając je niewypałami, a nawet
  minami, następnie zasypano groby ziemia.
  Towarzysza Stolzmana spotkałem w urzędzie bezpieczeństwa w Białogardzie, a
  po
  kilku latach powtórnie w tym samym urzędzie, ale nazywał się on już
  inaczej -
  Stolzman odrodził się jako Zdzisław Kwaśniewski.
  Jako lekarz mieszkał w Białogardzie przy ulicy Bohaterów Stalingradu nr 10
  (obecnie Dworcowa).

  To tylko kilka zdań dla uzupełnienia historyjek pana Andrzeja Krajewskiego o
  redaktorze Sałapatku i targach, na które przyjeżdżali ludzie nawet z Bornego
  Sulinowa.
  Były kierownik UB w Drawsku Pomorskim, Wacław Nowak, wyjawił, że Zdzisław
  Kwaśniewski, ojciec obecnego Prezydenta R.P., to żydowski zbrodniarz wojenny
  winny zbrodni przeciwko narodowi polskiemu.
  Nowak mieszkał jako emeryt w Koszalinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich
  22.
  Kilka miesięcy przed śmiercią w 1994 roku wyznał, że UB i NKWD zamordowało
  AK-
  owców, NSZ-owców i uczestników ruchu oporu na Pomorzu Zachodnim w 1945 roku,
  do
  czego on sam się przyczynił. Nowak kierował operacjami UB w rejonie Drawsko,
  Czaplinek, Jastrowie, Połczyn, Białogard i Kołobrzeg.
  Otrzymywał on rozkazy bezpośrednio od NKWD z placówek w Gross-Born (Borne-
  Sulimowo), Białogardzie i Ragiczu. Występował on pod przybranym nazwiskiem
  "Wacław Nowak" nadanym mu przez NKWD w trakcie nominowania go na stanowisko
  kierownika UB w Drawsku w 1945 roku. Jego prawdziwe nazwisko zdradzało jego
  rodowód żydowski.
  Z nakazu NKWD Nowak wychwytał żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił
  Zbrojnych
  i organizacji antysowieckich, ukrywających się na podległym mu terenie.
  Uczestniczył on w obławach na grupy żołnierzy Wileńskiej 5-tej Brygady AK
  oddziału majora Zygmunta Siendzielerza ps. "Łupaszka" (wcześniej należącego
  do 4-
  tej Brygady), które przedostawały się do lasów Pomorza Zachodniego.
  Złapanych odstawiał do obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewo)
  koło
  Gross-Born Borne (Sulimowo). (Nowak znał tylko niemieckie nazwy
  miejscowości.)
  Był to obóz przejściowy. Stamtąd były dla AK-owcóow tylko dwa wyjścia: do
  Rosji
  albo na "rozwałkę".
  NKWD-zista, który nadzorował zbrodniczą działalność UB, w tym zbrodnie
  Nowaka,
  był Żyd Stolzman.
  AK-owców rozstrzelano we wsi Doberlage położonej około 5 km na północ od
  Nadarzyc.
  Wieś ta jest opuszczona od tamtego czasu, nawet jej nazwa wyszła z użycia.
  Zostały po niej tylko resztki murów i fundamenty. Zwłoki zakopano w
  okolicznych
  lasach. Jedne przykryto niewypałami, inne także minami i zasypano ziemią.
  Nowak zapamiętał tylko trzy nazwiska spośród zamordowanych żołnierzy AK:
  Jerzy
  Łoziński, Stanisław Subotrowicz i Witold Milwid, (ich przesłuchiwano
  najdłużej).
  UB-owcy zastrzelili ich w Doberlage w obecności Nowaka i Stolzmana.
  NKWD-zista Stolzman przygotowywał również procesy polityczne młodzieży
  szkolnej.
  W Wałczu doprowadził do skazania uczniów Bogdana Szczuckiego, Mariana
  Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego, a w
  Białogardzie Pszczółkowskiego i Tracza na więzienie i pracę w kopalniach
  węgla.
  Wacław Nowak spotkał NKWD-zistę Stolzmana kilka lat później w Urzędzie
  Bezpieczeństwa w Białogardzie, ale on nazywał się już inaczej.
  Zmienił nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski.
  "Zdzisław Kwaśniewski" pracował w Szpitalu Powiatowym i Przychodni
  zakładowej P.
  K.P. w Białogardzie.
  Ci, którzy go znali, opowiadają, że był wzrostu okolo 1,60 m, jego profil
  twarzy
  i chód Żyda. Gdy maszynista w P.K.P. potrzebował czas wolny od pracy,
  koledzy
  zwykli mówić: "Idź do Żydka po zwolnienie". Co najmniej jeden z tych wnuków
  mieszka w Stanach Zjednoczonych. On zapisał się na studia w Akademii
  Medycznej w
  Szczecinie, ale odpadł ponoć już na pierwszym roku. Zapewne był felczerem, a
  nie
  lekarzem.
  Mieszkał w Białogardzie przy ulicy Bohaterów Stalingradu nr 10, obecnie
  Dworcowej. Żona jego, też Żydówka, przebywała w domu i mało wychodziła do
  miasta. Córka jest okulistką i mieszka z mężem w USA. Był to ojciec obecnego
  Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego-Stolzmana.

  Zeznanie pod przysięgą złożył Dominik Dzimirowicz.
  Gdzieś w połowie 1945 r. wraz z rodzicami przyjechałem do Gdańska. W domu
  rodziców mieściła się Komórka Kontrwywiadu w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, ul.
  Wallenroda 4. Do Komórki przychodziły wiadomości, ze w kierunku Gdańska są
  kierowani więźniowie, którzy nie docierają do miejsca przeznaczenia tzn. do
  wiezienia. Aby rozpoznać "sprawę" ojciec mój postanowił pójść do pracy UBP
  Gdańsk jako kierownik warsztatu krawieckiego, a mnie wziął jako ucznia.
  Podjęto
  szczegółowa penetracje UBP w Gdańsku. Rzeczywistość okazała się koszmarem.
  Do gdańskiego UB przywożono żołnierzy AK. Przesłuchiwania prowadzili
  NKWDzisci w
  formie łamania rąk, nóg, wyrywanie paznokci itd. Przesluchania były
  nadzorowane
  przez Stolzmana.
  Po przesłuchaniu "więźniów" wysyłano transportem samochodowym w kierunku
  Słupska.
  Od 1947 r. zaczęto stopniowo likwidować obóz Barkniewo, gdzie byli
  rozstrzeliwani żołnierze Armii Krajowej.
  W związku z tym cześć więźniów była kierowana do podziemi przy ulicy Jaracza
  w
  Słupsku, gdzie byli mordowani, następnie zasypywana wapnem. Przypuszczalnie
  ich
  prochy do tej pory tam lezą.
  Stolzman znal mego ojca, z którym uzgodnił, ze w rezerwie zawsze będzie
  wyprasowany mundur. Raz wziąlem mundur i poszedłem do urzędu bezpieczeństwa
  w
  Gdańsku. Niosąc mundur dla Stolzmana nie spodziewałem się, że znajdę się w
  przedsionku piekła. Gdy wszedłem do pomieszczenia, gdzie znajdował się Leebe
  Bartkowski, który przygotował narzędzie do torturowania ludzi, zamiast
  zameldować
  swoje przybycie, to ja stanąłem i przyglądałem się, co Bartkowski robi. Ten
  nie
  zastanawiając się uderzył mnie w twarz. Z opresji wybawił mnie Stolzman,
  który
  wszedł prowadząc dwie kobiety. Okazało się, że to była żona i córka jednego
  z
  uciekinierów, który przyznał się, ze u niego w domu przechowywana jest cześć
  narkotyków - zabrano narkotyki i obie panie. Przez pół dnia Szwedzi i Polacy
  byli przesłuchiwani przez Stolzmana i Bartkowskiego.
  Interesowało ich, kto i skąd dostarczano opium na statki, gdzie znajduje się
  miejsce składowania na terenie Trójmiasta, Ustki, Słupska. Gdy skończono
  ustne
  przesłuchiwanie i Stolzman nie dowiedział się nic, wtedy przystąpiono do
  fizycznego przesłuchania. Na początek wzięto więźnia, który na piersi miał
  zawieszony krzyż.
  Bartkowski kazał zdjąć krzyż, lecz przesłuchiwany odmówił. Stolzman kazał
  Bartkowskiemu powiesić go na haku na łańcuszku od krzyża. Postawiono
  delikwenta
  na taborecie i ręce i nogi miał związane, i łańcuszek powieszony na haku.
  Następnie Bartkowski raptownie wyrwał ławkę spod nóg. Łańcuszek pękł pod
  naprężeniem, ale jednocześnie przeciął prawdopodobnie tętnice. Krew zaczęła
  lać
  się jak z "kranu". Po kilku minutach ten człowiek już nie żył. Kazano mi
  pomoc
  wynieść zwłoki i zmyć podłogę. Krzyż zmywał NKWDzista. Osobiście słyszałem
  jak
  Stolzman mówił do Bartkowskiego, że krzyż ten weźmie do domu na pamiątkę.
  Następnym do przesłuchania był młody Polak. Związano mu ręce i nogi oraz
  powieszono jak świniaka na haku. Obnażono dolna cześć ciała i Bartkowski
  szczypcami zaczął ściskać przyrodzenie. Nastąpił niesamowity krzyk bólu
  torturowanego człowieka. Stolzman kazał przerwać tortury i zapytał czy już
  sobie
  przypomniał, skąd mieli na statku narkotyki. Młody człowiek wskazał na
  małżeństwo z córka, którzy prawdopodobnie mieli się zajmować transportem
  narkotyków na statki. W pierwszej kolejności wzięto seniora rodu. Żonę i
  córkę
  że związanymi rękoma posadzono tak, żeby wszystko widzieli. Zaczęto mu
  zrywać
  paznokcie z rak i nóg. Żeby nie krzyczał zatkano mu usta. Torturowany
  człowiek
  kilkakrotnie mdlał. Łamano mu palce u rak i nóg, i ręce. Gdy zdjęto mu
  opaskę z
  ust Bartkowski zapytał go, czy będzie zeznawał - odpowiedział, ze tak.
  Narkotyk - opium został przywieziony do miasta Ustka samochodem MO, a
  eskortę
  stanowili milicjanci. Gdy samochód podjechał pod statki, żołnierze, którzy
  pilnowali statki szwedzkie zniknęli na czas rozładunku towaru. Izaak
  Stolzman
  zagroził, że jeżeli nie będzie mówił prawdy, to żona i córka zostaną
  zgwałcone,
  a później zastrzelone. Torturowany mężczyzna przypomniał sobie, ze narkotyk
  był
  przywieziony z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Stolzman jak
  to
  usłyszał, to się wściekł, zawołał dwóch NKWD-zistow, też Żydów, którzy
  zgwałcili
  15 letnia córkę oraz żonę.
  Po zgwałceniu kobiet, Stolzman wziął ze stołu aparat, rozerwał pochwę, a
  Bartkowski wepchnął nagrzany pręt do czerwoności w skrwawiona pochwę
  dziewczyny.
  Nastąpił niesamowity krzyk bólu. Tak samo postąpiono z matka dziewczyny.
  Niepotrzebne kobiety wyniesiono do następnego pomieszczenia, gdzie zostały
  zastrzelone.
  Stolzman Izaak w dalszym ciągu prowadził śledztwo w stosunku do
  torturowanego
  mężczyzny, nie wierzył jego zeznaniom, ze ten z uporem maniaka powtarzał, ze
  narkotyki zostały przywiezione z Urzędu Bezpieczeństwa Szczecin. W pewnym
  momencie kazał nagrzać pręt, a Bartkowski z cala siłą wepchnął w odbytnice,
  powtórzył się ten sam scenariusz - ryk człowieka mordowanego.
  Po tej sadystycznej zabawie został zastrzelony, strzałem w tył głowy.
  Wykonawca
  był Leebe Bartkowski.
  Izaak Stolzman zaś zarządził przerwę na obiad. Gdy chciałem opuścić
  przybytek
  zbrodni i zapytałem czy mogę pójść do domu, Stolzman powiedział, że zostanę
  i
  pójdę gdy przyjdzie czas. Po jakimś czasie powrócił z obiadu Leebe
  Bartkowski,
  stanął w rozkroku i powiedział do mnie: "Nu ty Goj, czy wiesz, ze nasze
  kamienice a wasze szubienice, za chwile zawiśniesz na tym haku !!!"
  Po chwili przyszedł Izaak Stolzman i zarządził przesłuchanie pozostałych
  Polaków
  przez Bartkowskiego, a mnie kazał zostać w pokoju. Natomiast Stolzman wziął
  dwóch pomocników i rozpoczął przesłuchania marynarzy szwedzkich. Zastosował
  stopniową metodę torturowania, zaczęto od zdzierania paznokci z rak i nóg,
  oraz
  łamania palców. Następnie rozgrzanym prętem ciągnięto po całym ciele,
  plecach,
  nogach, brzuchu, piersiach itd. Gdy torturowano Szwedow i Polakow, Izaak
  Stolzman
  stal i przyglądał się, uśmiechał, wydawało się, że znajduje się w jakiejś
  "ekstazie", która dawała mu niesamowitą przyjemność.
  Leebe Bartkowski podczas przesłuchania uciekinierów polskich nie uzyskał
  żadnych
  dodatkowych wiadomości. Stolzman kazał odprowadzić i rozstrzelać. Dla mnie
  dano
  siennik i koc do spania i tak przesiedziałem cala noc do następnego ranka.
  Rano następnego dnia Stolzman kazał Bartkowskiemu załadować do samochodu
  rozstrzelonych Polaków, zawieść do Brzeźna i zakopać. Sam natomiast przy
  pomocy
  dwóch NKWD-zistow rozpoczął kontynuacje wczorajszych przesłuchań marynarzy
  szwedzkich, dochodzenie przeprowadzone było w języku niemieckim tak, ze nic
  nie
  rozumiałem. Znowu było łamanie rąk, palców, bicie prętem itd. Gdy przyjechał
  Bartkowski, polecił, aby przygotować do drogi samochód i jeżeli będą pytać
  dokąd, to powiedzieć, że Szwedzi są wiezieni na statek, który ich zawiezie
  do
  Królewca-Kalingradu. Było to kłamstwo i wyprowadzenie wszystkich w pole.
  Następnie porwanych Szwedów związano i wsadzono do samochodu. Konwojenci
  siedli
  razem z więźniami. Natomiast Naczelstwo w Gaziku, a ja z nimi ruszyliśmy w
  stronę Gdynia-Lębork-Słupsk. W Słupsku Bartkowski na czele ze swoimi ludźmi
  zaczął wyładowywać Szwedów.
  Dominik zwrócił się do mnie: Jeżeli zaczniesz rozpowiadać, co słyszałeś i
  widziałeś, to zginie cała twoja rodzina i ty w podziemiach. Teraz zejdziemy
  na
  dół do podziemi to zobaczysz, że ja ciebie nie okłamuje."
  Rozkazał, abym szedł za nim do podziemia. W pierwszej kolejności czuło się
  niesamowity smród rozkładających się ciał ludzkich. Zobaczyłem też leżących
  pokotem marynarzy szweckich, którzy przed kilkoma minutami zeszli do
  podziemi.
  Dobijano z pistoletów tych, którzy dawali oznaki życia. Gdy chciałem opuścić
  ten
  przedsionek piekła, Stolzman złapał mnie za ramie, mówiąc mi, ze musze
  jeszcze
  zobaczyć krematorium i zwłoki, które są zasypane wapnem: "Jak ty nie
  będziesz
  posłuszny, to spotka ciebie to samo co tamtych."
  Podszedłem bliżej do zwłok zasypanych wapnem. Widok był straszny, usta
  otwarte,
  powieki nie zamknięte, twarz wykrzywiał niesamowity grymas... Do tej pory
  prześladuje mnie obraz tego nieboszczyka.
  Gdy tak oniemiały przyglądałem się temu, do Stolzmana podeszło dwóch ludzi,
  którzy okazali się prokuratorami prokuratury powiatowej w Słupsku.
  Przyszli, aby uzgodnić ilu maja przysłać więźniów do zamordowania, spalenia
  lub
  zasypania wapnem. Po uzgodnieniu z nimi, ilu ludzi-wiezniow maja dostarczyć,
  pociągnął mnie za NKWD-zistami, którzy ciągnęli zwłoki szweckiego marynarza.
  Piece w kotłowni użyto jako krematoryjne.
  Widok wkładanego ciała do pieca oraz drugiego palącego ciała marynarza
  szweckiego spowodował, że w pewnym momencie straciłem przytomność.
  Odzyskałem
  świadomość w samochodzie w drodze powrotnej do Gdańska.
  Rok 1957 - mój przyjaciel Kazimierz Walczak otrzymał stanowisko dowódcy
  okrętu
  demagnetazyjnego, w związku z tym złożyłem wizytę na okręcie. Był to
  szkuner.
  Kadłub o budowie drewnianej. Przed dostaniem się w polskie władanie
  właścicielem
  był amator szwedzki. Polscy marynarze nazywali go "Święty Jerzy". Wśród
  marynarzy - załogi, szła szeptana z ucha do ucha wieść, ze "Święty Jerzy"
  został
  w piracki sposób obrabowany przez Sowietów, natomiast załoga statku została
  uprowadzona do Słupska i tam zamordowana oraz w podziemiach byłego
  Arbeitsamtu i
  w krematorium spalona.
  Natomiast oficjalna wersja, ze jednostka utonęła na terenie wód wewnętrznych
  lub
  przyległych do obszaru polskiego, że armator szwedzki zrezygnował z
  wydobycia
  nieopłacalnej sprawy ! Chciałem znaleźć miejsce w poszyciu kadłuba, które
  byłoby
  kiedyś uszkodzone. Takiego miejsca nie znalazłem. Kazimierz Walczak nie
  doczekał
  się lepszych czasów, odmówił współpracy z KGB, został zamordowany latem 1967
  r.

  NIEZALEŻNA OPINIA?
  - wypowiedz prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski na temat książki.

  Podsumowanie politycznych aspektów książki zawiera się we fragmencie
  znajdującym
  się pod jej koniec. Autor stwierdza tam, że Żydzi:
  &#8222;...mają hegemonię w połowie świata, kierują największym mocarstwem
  oraz dominują
  w naszym kraju. Mają swojego prezydenta III RP i rząd posłuszny wobec ich
  pretensji i żądań. Wyłącznie oni prowadzą politykę zagraniczną III RP i
  stanowią
  jej personalny aparat. Dominują we władzach gospodarczych, a zwłaszcza w
  Banku
  Centralnym i w polityce pieniężnej. Posiadają władzę w większości mediów,
  decydują o tym, jakie treści podtrzymać i rozwijać w naszej kulturze, jaki
  program realizować w naszej oświacie, czego uczyć, a co pomijać w naszej
  historii, decydują zatem o całym życiu publicznym na szczeblu
  centralnym.&#8221; (s.
  125)

  &#8222;Światowe żydostwo chciałoby odbudować diasporę w naszym kraju.
  Pieniądze na tę
  odbudowę się znajdą, a ludzie są za miedzą i masowo gotowi są ruszyć na
  osiedlenie się w Polsce. [...] Polska dla nich to zachód. Kolejny
  prożydowski
  rząd w Polsce może sprawić, że owo zasiedlenie zostanie opłacone w ramach
  naszej
  kolejnej rekompensaty za nasze nieskończone rzekome przewinienia wobec
  Żydów.
  Grozić może nam zatem i takie niebezpieczeństwo, z którym należy się
  poważnie
  liczyć." (s. 126).

  Książka rysuje zatem obraz złowrogiego Żyda, przemyślnie oszukującego
  chrześcijan, od średniowiecza działającego na szkodę Polski, obecnie zaś
  dążącego do opanowania naszego kraju wszelkimi metodami. Dowodem tego mają
  być
  spreparowane cytaty, jednostkowe przykłady, ukazanie fałszywego obrazu
  historii
  Polski, w znacznej mierze opartego na wiadomościach z literatury
  antysemickiej
  pochodzącej nieraz z XIX w., a także fałszywe informacje o poszczególnych
  osobach znanych w Polsce, wszystkich niemal poważnych ugrupowaniach
  politycznych,
  oskarżanie Żydów o wszystkie realne i absurdalne, możliwe i niemożliwe
  grzechy
  polskiej polityki. Dodatkowym elementem jest oskarżanie Żydów nie tylko o
  zwalczanie chrześcijaństwa, lecz także o deformowanie zasad religii rzymsko-
  katolickiej poprzez demoralizujące oddziaływanie na księży akceptujących
  nauczanie Jana Pawła II. Tym samym autor świadomie, nieuczciwymi metodami
  zmierza do wywołania nienawiści do Żydów oraz osób uznawanych przez siebie
  za
  Żydów. Rozważania te zawierają liczne wewnętrzne sprzeczności, toteż trudno
  traktować je poważnie, nie sądzę też, by osoby obrzucone przez Wysockiego
  oszczerstwami i obelgami zechciały występować z powództwem do sądów.
  Istotnym zagrożeniem dla porządku publicznego są natomiast antysemickie
  treści
  tej książki, gdyż mogą przemawiać do ludzi niezdolnych do logicznej analizy
  wywodów autora i nie mających możliwości lub ochoty do sprawdzenia
  prawdziwości
  zawartych w niej informacji. Zarówno forma wypowiedzi, jak też ich treść
  mają
  charakter zdecydowanie antysemicki i pobudzają do strachu przed domniemanym
  spiskiem żydowskim przeciwko państwu polskiemu i narodowi, a w rezultacie do
  nienawiści wobec ludzi "obcych" pochodzeniem, niekoniecznie wyznaniem lub
  narodowością.

  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1