eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › 231kk czyli zakamuflowany dupochron
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 81

 • 1. Data: 2019-07-10 05:40:57
  Temat: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: mariusz7402 <m...@g...com>

  Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  Co z takim urzędnikiem zrobić?
  a)231kk
  b)212+216kk
  c) ???


  Odnośnie dupochronu (art z roku 2013):
  http://gorliceiokolice.eu/2013/01/artykul-231-%c2%a7
  1-kodeksu-karnego/

  Jeśli, nie daj Bóg, zostaniecie skrzywdzeni w polskim urzędzie przez
  funkcjonariusza publicznego poprzez wydaną przez niego decyzję
  administracyjną lub jakiś akt prawa miejscowego, porzućcie nadzieje, że w
  waszej obronie stanie niezawisły i sprawiedliwy prokurator z miejscowej
  prokuratury. Na straży nietykalności polskiego funkcjonariusza publicznego
  stoi bowiem art. 231§1 Kodeksu karnego. Ktoś niezorientowany w realiach
  ustanowionego w Polsce prawa, po zapoznaniu się z treścią owego artykuły
  (Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie
  dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub
  prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) żachnie się na
  moje słowa i zdumiony zaprotestuje. Jakże to, przecież ten zapis jest
  jasny, klarowny i obligatoryjny. I nie ma w nim miejsca na jakiekolwiek
  interpretacje. Zdefiniowano pojęcie ,,funkcjonariusza publicznego",
  dokładnie opisano, co to jest ,,interes publiczny" albo ,,prywatny". Bez
  większych problemów można stwierdzić, zwłaszcza na podstawie dokumentów
  urzędowych, kiedy przekroczono tzw. uprawnienia lub niedopełniono
  obowiązków służbowych. Niestety, to są tylko efektowne pozory. Bo w polskim
  Kodeksie karnym słowo bardzo często nie odnosi się do swojego desygnatu, a
  to oznacza, że powszechne niekiedy poczucie uniwersalnej sprawiedliwości
  społecznej ze ,,sprawiedliwością" stanowioną przez prokuratorów i sędziów
  nie ma najczęściej nic wspólnego. I żeby nie być gołosłownym przytoczę
  fragment Postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, które zostało
  zatwierdzone 31 grudnia 2012 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w
  Gorlicach Arletę Osikowicz:

  Biorąc pod uwagę całość zgromadzonych materiałów w postępowaniu należy
  stwierdzić, że przestępstwo stypizowane w art. 231 §1 Kk jest
  przestępstwem, którego można dopuścić się wyłącznie z winy umyślnej. Brak
  tego elementu po stronie podmiotowej zachowania sprawcy dyskwalifikuje
  odpowiedzialność karną. Zaznaczyć należy, że dla bytu przestępstwa z art.
  231§1 Kk konieczne jest wykazanie, że sprawca będący funkcjonariuszem
  publicznym działając umyślnie, przekroczył swoje uprawnienia, a zatem
  dokonał czynności, która w ogóle nie należała do zakresu jego działania lub
  czynności, która mieściła się co prawda w zakresie jego działania ale do
  jej spełnienia nie było w określonej sytuacji podstaw faktycznych ani
  prawnych, albo też nie dopełnił obowiązków, czyli nie wykonał w ogóle bądź
  wykonał nienależycie czynności nakazane przepisami wynikające z istoty
  pełnionej funkcji, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego
  lub prywatnego. W omawianej sprawie nie sposób dopatrywać się w zachowaniu
  Burmistrza Bobowej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Bobowej umyślnego
  przekroczenia uprawnień oraz umyślnych zaniechań.

  [...]

  Wróćmy jednak do meritum, czyli do art. 231§1 Kodeksu karnego. Podstawą
  jego wykładni prawnej jest tzw. wina umyślna, a jej brak dyskwalifikuje
  odpowiedzialność karną. Kierując się elementarna logiką można bez wysiłku
  wyobrazić sobie przestępstwo, którego sprawcy nie można ścigać, bo nijak
  nie udowodnimy mu winy umyślnej. Ten nieszczęsny art. 231§1 Kodeksu karnego
  został zatem tak skrojony, żeby żadnemu funkcjonariuszowi publicznemu włos
  z głowy nie spadł. Udowodnienie winy umyślnej, że działał on złośliwie na
  szkodę interesu publicznego lub prywatnego bywa praktycznie niemożliwe.
  Nawet zamontowanie podsłuchów i kamer w każdym urzędowym gabinecie nie
  przyniosłoby oczekiwanych efektów. Każdy przecież może się pomylić, a co
  dopiero burmistrz, starosta czy wojewoda. Ile decyzji administracyjnych
  wydano w III RP z rażącym naruszeniem prawa, w których obronie de facto
  stanęli prokuratorzy i sędziowie nikt nie policzył i nikt liczyć nie
  będzie. W sprawie art. 231§1 Kodeksu karnego działa bezduszna machina
  ,,wymiaru sprawiedliwości", tzn. w pamięci komputerów kolegów i koleżanek
  Arlety Osikowicz, jak Polska prokuratorska długa i szeroka, zapisano:
  Biorąc pod uwagę całość zgromadzonych materiałów w postępowaniu należy
  stwierdzić, że przestępstwo stypizowane w art. 231 §1 Kk jest
  przestępstwem, którego można dopuścić się wyłącznie z winy umyślnej... W
  omawianej sprawie nie sposób dopatrywać się w zachowaniu (...) pracowników
  Urzędu (...) umyślnego przekroczenia uprawnień oraz umyślnych zaniechań I tak
  dalej i temu podobne! To są gotowce, prokuratorzy nie muszą się przemęczać.
  Pojawia się kwalifikacja prawna, czyliart. 231 §1 Kk, no to my o
  przestępstwie stypizowanym z winy umyślnej. Następny proszę!

  No nie, powie jakiś znawca polskiego kodeksu karnego, ale przecież obok
  art. 231 §1 Kk mamy art. 231§3 Kk (Jeżeli sprawca czynu określonego w §1
  działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę podlega grzywnie, karze
  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). I wiecie, co
  wtedy postanawia prokurator? Pozwólcie, że zacytuję ponownie Atletę
  Osikowicz z Prokuratury Rejonowej w Gorlicach z tego samego Postanowienia:
  W przedmiotowym przypadku istotnej szkody nie stwierdzono.

  Czyli, jak nie kijem go, to pałką. Dla prokurator Arlety Osikowicz nawet
  kilkusettysięczne straty materialne, w innej znanej mi sprawie, nie
  stanowiło argumentu tzw. ,,istotnej szkody". Bo cóż to znaczy ,,istotna
  szkoda" - interpretacja może być tylko arbitralna i zazwyczaj będzie
  wypowiedziana na szkodę obywatela. Jesteś zatem bez szans, Czytelniku,
  zwłaszcza, gdy występujesz przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.

  Przypadek artykułu 231 kodeksu karnego, to jest tylko maleńki przyczynek do
  historii bezprawia, które rządzi polskim ,,wymiarem sprawiedliwości".
  Prokurator Atleta Osikowicz na pewno doskonale zdaje sobie z tego sprawę,
  ale ona i jej koleżanki i koledzy po prokuratorskim fachu nie widzą w tym
  nic zdrożnego, a już na pewno art. 231 nie zakłóca im spokojnego snu. I to
  jest kolejny problem polskich ,,niezawisłych", kto wie czy nie dużo
  poważniejszy niż sam art. 231 kodeksu karnego. Tylko, kto udowodni
  prokurator Arlecie Osikowicz winę umyślną albo istotną szkodę?

  Kategorie: Gorlice Tagi: Arleta Osikowicz, art. 231 Kk, kodeks karny,
  prokuratura, Prokuratura Rejonowa w Gorlicach, wina umyślna


 • 2. Data: 2019-07-10 15:39:22
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: Robert Tomasik <r...@g...pl>

  W dniu 10.07.2019 o 05:40, mariusz7402 pisze:
  > Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  > powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  > mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  > Co z takim urzędnikiem zrobić?
  > a)231kk
  > b)212+216kk
  > c) ???

  Jak zamierzasz udowodnić, że masz nagrane wszystkie rozmowy z tym
  urzędnikiem?

  A co do kwalifikacji prawnej, to jeszcze wchodzi w rachub e
  poświadczenie nieprawny w dokumencie i moim zdaniem jest to
  najszczęśliwsza kwalifikacja prawna.


 • 3. Data: 2019-07-10 19:59:53
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: Budzik <b...@p...o.n.e.t.pl.nie.spam.oj>

  Użytkownik Robert Tomasik r...@g...pl ...

  >> Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  >> powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  >> mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  >> Co z takim urzędnikiem zrobić?
  >> a)231kk
  >> b)212+216kk
  >> c) ???
  >
  > Jak zamierzasz udowodnić, że masz nagrane wszystkie rozmowy z tym
  > urzędnikiem?

  A jak ty byś podszedł do tego problemu?

  --
  Pozdrawia... Budzik
  b_ud_zi_k_6_1 na poczta kropka onet kropka pl (adres antyspamowy, usuń także "_")
  Mężczyzna musi trzy rzeczy w życiu zrobić...
  wyrwać drzewo, zburzyć dom i dać w pysk swojemu synowi...


 • 4. Data: 2019-07-10 20:25:30
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: ąćęłńóśźż <...@...pl>

  Przez lata zarządca wspólnoty mieszkaniowej fałszował wyniki głosowań uchwał.
  Rok za rokiem.
  No bo kto chciałby np. nie mieć absolutorium przez 13 lat.
  Uprzejmie powiadamiałem, organ nieuprzejmie stwierdzał brak znamion, szedłem z
  zaskarżeniem postanowienia proka do sądu, sąd niczym
  się nei zajmował lecz stwierdzał, że cyt. "stosunki we wspólnocie mieszkaniowej nie
  powinny być regulowane prawem karnym, lecz
  cywilnym".
  Szedłem do cywilnego, wszystkie uchwały zostawały uznane za nieistniejące z przyczyny
  braku wymaganej liczby głosów za.
  Prok i pol stwierdzały, że brak znamion czynu UMYŚLNEGO.
  Prezes zarządu zarządcy twierdziła, że poświadczała swoim podpisem 50, 00001% bo tak
  jej dał administrator.
  Administrator niczego nie pamiętał (generalnie amnezja przed sądami i organami
  panuje) poza tym, że wyniki wyliczał nie on, lecz
  jakiś tam obywatel M.S. Excel w jakimś tam kąputeże niewiadomego i niepamiętanego
  posiadania,
  Adresu do doręczeń obywatela M.S. Excela nie udało się ustalić.
  No ale cywilny jednak te uchwały uznał za nieistniejące.


  -----
  > A co do kwalifikacji prawnej, to jeszcze wchodzi w rachubę poświadczenie nieprawny
  w dokumencie i moim zdaniem jest to
  > najszczęśliwsza kwalifikacja prawna.


 • 5. Data: 2019-07-10 21:10:54
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: mariusz7402 <m...@g...com>

  Dnia Wed, 10 Jul 2019 15:39:22 +0200, Robert Tomasik napisał(a):

  > W dniu 10.07.2019 o 05:40, mariusz7402 pisze:
  >> Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  >> powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  >> mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  >> Co z takim urzędnikiem zrobić?
  >> a)231kk
  >> b)212+216kk
  >> c) ???
  >
  > Jak zamierzasz udowodnić, że masz nagrane wszystkie rozmowy z tym
  > urzędnikiem?
  >
  A po co wszystkie. Kurator się wyłożył na pierwszym spotkaniu.


  > A co do kwalifikacji prawnej, to jeszcze wchodzi w rachub e
  > poświadczenie nieprawny w dokumencie i moim zdaniem jest to
  > najszczęśliwsza kwalifikacja prawna.


 • 6. Data: 2019-07-10 22:53:31
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: Robert Tomasik <r...@g...pl>

  W dniu 10.07.2019 o 19:59, Budzik pisze:

  >>> Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  >>> powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  >>> mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  >>> Co z takim urzędnikiem zrobić?
  >>> a)231kk
  >>> b)212+216kk
  >>> c) ???
  >> Jak zamierzasz udowodnić, że masz nagrane wszystkie rozmowy z tym
  >> urzędnikiem?
  > A jak ty byś podszedł do tego problemu?
  >
  Zbadał, czy w dokumencie kuratora jest coś, co pozwala na identyfikację
  tej konkretnej nagranej rozmowy. Bo to, że gość ma jakąś rozmowę z
  kuratorem nagraną nie znaczy, że w innej czegoś nie powiedział.


 • 7. Data: 2019-07-10 23:01:27
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: Robert Tomasik <r...@g...pl>

  W dniu 10.07.2019 o 20:25, ąćęłńóśźż pisze:
  > Przez lata zarządca wspólnoty mieszkaniowej fałszował wyniki głosowań
  > uchwał.
  > Rok za rokiem.
  > No bo kto chciałby np. nie mieć absolutorium przez 13 lat.
  > Uprzejmie powiadamiałem, organ nieuprzejmie stwierdzał brak znamion,
  > szedłem z zaskarżeniem postanowienia proka do sądu, sąd niczym się nei
  > zajmował lecz stwierdzał, że cyt. "stosunki we wspólnocie mieszkaniowej
  > nie powinny być regulowane prawem karnym, lecz cywilnym".
  > Szedłem do cywilnego, wszystkie uchwały zostawały uznane za
  > nieistniejące z przyczyny braku wymaganej liczby głosów za.
  > Prok i pol stwierdzały, że brak znamion czynu UMYŚLNEGO.
  > Prezes zarządu zarządcy twierdziła, że poświadczała swoim podpisem 50,
  > 00001% bo tak jej dał administrator.
  > Administrator niczego nie pamiętał (generalnie amnezja przed sądami i
  > organami panuje) poza tym, że wyniki wyliczał nie on, lecz jakiś tam
  > obywatel M.S. Excel w jakimś tam kąputeże niewiadomego i niepamiętanego
  > posiadania,
  > Adresu do doręczeń obywatela M.S. Excela nie udało się ustalić.
  > No ale cywilny jednak te uchwały uznał za nieistniejące.

  Ile ta wspólnota ma członków? To jest taka liczba, że nie da się każdego
  z osobna zapytać, czy był na zebraniu? Rozumiem, że cofanie się o 13 lat
  może być trudne, ale tak 2~3 lata wstecz, to raczej się takie rzeczy
  pamięta.

  Jeśli na zebraniu owych 50% nie było, to Prezes Zarządu poświadczając
  +50% poświadcza nieprawdę w dokumencie. Jeśli nie ma na to podkładki i
  sam nie widział, to co najmniej w zamiarze ewentualnym. Nie wiem, co tu
  może się nie powieść.

  Jeśli Prezes Zarządu nie ma obowiązku osobiście być na zebraniu - bo nie
  chce mi się sprawdzać - a ma poświadczyć +50% obecności, to powinien
  mieć na to podkładkę. Oświadczenie administratora podpisane przykładowo.
  I jeśli by takie coś miał, to administrator dostaje zarzut poświadczenia
  nieprawdy., a prezes faktycznie nie.

  Obywatel EXCEL niema tu nic do rzeczy.


 • 8. Data: 2019-07-10 23:02:27
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: Robert Tomasik <r...@g...pl>

  W dniu 10.07.2019 o 21:10, mariusz7402 pisze:
  > Dnia Wed, 10 Jul 2019 15:39:22 +0200, Robert Tomasik napisał(a):
  >
  >> W dniu 10.07.2019 o 05:40, mariusz7402 pisze:
  >>> Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  >>> powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  >>> mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  >>> Co z takim urzędnikiem zrobić?
  >>> a)231kk
  >>> b)212+216kk
  >>> c) ???
  >> Jak zamierzasz udowodnić, że masz nagrane wszystkie rozmowy z tym
  >> urzędnikiem?
  > A po co wszystkie. Kurator się wyłożył na pierwszym spotkaniu.
  >
  Z kim to spotkanie i czy da się tego jakoś dowieść?
  >
  >> A co do kwalifikacji prawnej, to jeszcze wchodzi w rachub e
  >> poświadczenie nieprawny w dokumencie i moim zdaniem jest to
  >> najszczęśliwsza kwalifikacja prawna.


 • 9. Data: 2019-07-11 08:28:29
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: mariusz7402 <m...@g...com>

  Dnia Wed, 10 Jul 2019 23:02:27 +0200, Robert Tomasik napisał(a):

  > W dniu 10.07.2019 o 21:10, mariusz7402 pisze:
  >> Dnia Wed, 10 Jul 2019 15:39:22 +0200, Robert Tomasik napisał(a):
  >>
  >>> W dniu 10.07.2019 o 05:40, mariusz7402 pisze:
  >>>> Kurator pomówił mnie stwierdzając w pewnym dokumencie, że ja coś
  >>>> powiedziałem... coś co mnie obciąża. Na dowód tego, że ten urzędnik
  >>>> mija się z prawdą, dysponuję zarejestrowaną rozmową.
  >>>> Co z takim urzędnikiem zrobić?
  >>>> a)231kk
  >>>> b)212+216kk
  >>>> c) ???
  >>> Jak zamierzasz udowodnić, że masz nagrane wszystkie rozmowy z tym
  >>> urzędnikiem?
  >> A po co wszystkie. Kurator się wyłożył na pierwszym spotkaniu.
  >>
  > Z kim to spotkanie i czy da się tego jakoś dowieść?
  >>
  Łosz kurwa.... No jak to z kim. Ze mną. No to raz jeszcze:

  1. przychodzi kurator do MNIE,
  2. rozmawia kurator ze MNĄ,
  3. nagrywam rozmowę z NIM,
  4. kurator pisze pierwsze swoje pismo o MNIE,
  5. czytam pismo JEGO,
  6. słucham nagrania i sprawdzam co mówiłem JA,
  7. kurator napisał coś czego w nagraniu nie mówiłem JA,
  8. w trakcie spotkania był włączony telewizor,
  9. świadkiem nagrania jest Czubówna Krystyna, lat 57, wzrostu ok. 1,7 m,
  szatynka, oczy piwne,
  10. z nagrania nie wynika, że "ktoś coś" wyciął Czubównie Krystynie
  z jej monologu,
  11. z powyższego wynika że nagranie nie jest zmanipulowane,
  12. kurator ma przejebane.  Czy Ty nie jesteś aby byłym policjantem?


 • 10. Data: 2019-07-11 10:30:57
  Temat: Re: 231kk czyli zakamuflowany dupochron
  Od: ąćęłńóśźż <...@...pl>

  Głosy pod uchwałami zbierane są obiegowo przez wiele miesięcy, bo na zebranie
  przychodzi nie więcej niż kilka procent właścicieli.
  Nie były fałszowane podpisy, lecz wynik sumaryczny pod rzekomo podjętą uchwałą
  (zwykle o maluśki ułamek przekraczający 50%) rozmijał
  się ze zliczeniem głosów z list.
  Raz się udało, to i następne 12 lat się udawało.
  Zarządca odmawiał udostępniania list (np. ulubione "dane osobowe" lub spychologia "ja
  nie mam"), dopiero gdy nastał nowy zarząd
  właścicielski powstał dostęp do dokumentów.

strony : [ 1 ] . 2 ... 9Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1