eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969Nr 020 › poz. 171

Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 171

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

 • Organ wydający PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
 • Status aktu prawnego uchylony
 • Data wydania 1969-05-08
 • Data wejścia w życie 1969-05-28
 • Data obowiązywania 1969-05-01
 • Treść

Monitor Polski - rok 1969, nr 020 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 172

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 maja 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 171

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 170

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1969 r. w sprawie ogólnych warunków umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej o wykonanie robót geodezyjnych i kartograficznych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 169

  Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 168

  Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 26 kwietnia 1969 r. w sprawie regulaminu odznaki "Przodujący Drogowiec".
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 167

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 maja 1969 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne parniki gospodarskie na paliwo stałe.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 020, poz. 166

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 maja 1969 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: