eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969 › Nr 019

Monitor Polski - rok 1969, nr 019

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 165

  Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie wykazu wydanych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 164

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie przeprowadzania obowiązkowych badań i oceny jakości wyrobów.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 163

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 5 maja 1969 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 162

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia oraz szczegółowych zadań tych lekarzy.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 161

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 160

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 159

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 158

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wskaźników rentowności.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 157

  Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1969 r. w sprawie zakazu sprzedaży niektórych napojów alkoholowych w dniach 31 maja i 1 czerwca 1969 r.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 019, poz. 156

  Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1969 r. w sprawie usprawnienia pracy resortów przy wykonywaniu niektórych uchwał i innych aktów.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: