eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969Nr 016 › poz. 124

Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 124

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1968.

 • Organ wydający MIN. BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data wydania 1969-04-15
 • Data wejścia w życie 1969-04-22
 • Data obowiązywania 1969-04-22
 • Treść

Monitor Polski - rok 1969, nr 016 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 135

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 marca 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 134

  Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 133

  Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 15 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 132

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 kwietnia 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 131

  Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 130

  Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 129

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1969 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 128

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 kwietnia 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 127

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 kwietnia 1969 r. w sprawie określenia stanowisk w lotnictwie cywilnym, w odniesieniu do których mogą być zawierane umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 126

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 125

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw państwowych podległych radom narodowym oraz dla spółdzielni i ich związków.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 124

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 kwietnia 1969 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1968.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 016, poz. 123

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu grup i rodzajów usług dla ludności oraz rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w paragrafie 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966-1970.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: