eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969 › Nr 010

Monitor Polski - rok 1969, nr 010

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 97

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 lutego 1969 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pod nazwą "Osiągnięcia polskiej nauki i techniki w zakresie aparatury naukowo-badawczej" w Warszawie w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1969.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 96

  Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 95

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1969 r. w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych pomiędzy niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w 1969 r.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 94

  Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 93

  Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1969 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 92

  Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych i miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 91

  Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 010, poz. 90

  Uchwała Rady Państwa z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: