eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1969Nr 005 › poz. 51

Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 51

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".

 • Organ wydający MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • Status aktu prawnego uchylony
 • Data wydania 1969-01-27
 • Data wejścia w życie 1969-02-14
 • Data obowiązywania 1969-02-14
 • Treść

Monitor Polski - rok 1969, nr 005 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 57

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 56

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 55

  Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 6 lutego 1969 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 54

  Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu i skrócenia czasu trwania wstępnych badań lekarskich osób zmieniających pracę.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 53

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 7 lutego 1969 r. w sprawie zasięgu i wyznaczania granic terenów strefy ochronnej ujęć i źródeł wody.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 52

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 51

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 50

  Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek kształcenia artystycznego.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 49

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 stycznia 1969 r. w sprawie określenia egzaminów i szkół, których złożenie lub ukończenie jest równorzędne z ukończeniem średniej szkoły pedagogicznej, studium nauczycielskiego albo studiów wyższych.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 48

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 stycznia 1969 r. w sprawie badań technicznych pojazdów samochodowych i przyczep (naczep).
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 47

  Zarządzenie Ministrów Komunikacji, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych poruszających się w kolumnach.
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 46

  Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1969 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Gospodarki Stalą "Gostal".
 • Monitor Polski z 1969 r. Nr 005, poz. 45

  Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1969 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla osób skierowanych na studia wyższe za granicą.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: