eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1958Nr 070 › poz. 408

Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 408

Uchwała nr 332 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. w sprawie zasad tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników państwowych ośrodków maszynowych oraz zakładów mechanizacji rolnictwa, podległych radom narodowym.

 • Organ wydający RADA MINISTRÓW
 • Organ zobowiązany MIN. ROLNICTWA
 • Status aktu prawnego uchylony wykazem
 • Data wydania 1958-09-01
 • Data wejścia w życie 1958-09-13
 • Data obowiązywania 1958-01-01
 • Treść

Monitor Polski - rok 1958, nr 070 - wszystkie pozycje

 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 415

  Okólnik Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 30 września 1958 r. w sprawie zamiany gruntów na działki budowlane przeznaczone na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 414

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych).
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 413

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 listopada 1954 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 412

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników z wyższym wykształceniem.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 411

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie egzaminów na technika i uprawnionego technika dentystycznego.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 410

  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów wyższych szkół ekonomicznych oraz wydziałów prawa.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 409

  Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów z dnia 5 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1958 r. w sprawie zasad, warunków i trybu zwalniania rolniczych spółdzielni produkcyjnych od spłaty długoterminowych kredytów bankowych, zaciągniętych na wyposażenie w pierwsze zespołowe obory, chlewnie i owczarnie.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 408

  Uchwała nr 332 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. w sprawie zasad tworzenia w roku 1958 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników państwowych ośrodków maszynowych oraz zakładów mechanizacji rolnictwa, podległych radom narodowym.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 070, poz. 407

  Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 65 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: