eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1958 › Nr 065

Monitor Polski - rok 1958, nr 065

 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 390

  Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Rolnictwa oraz Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 11 sierpnia 1958 r. w sprawie wytycznych dotyczących udzielania przez organy administracji do spraw architektury i budownictwa oraz przez organy administracji do spraw rolnych prezydiów powiatowych rad narodowych pomocy rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 389

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 lipca 1958 r. w sprawie ustalenia cen jednostkowych za roboty murarskie z kamienia.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 388

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1958 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym cenniku robót akordowych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 387

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 386

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 sierpnia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 maja 1955 r. w sprawie regulaminu egzaminów dyplomowych dla eksternistów w akademiach sztuk plastycznych i w państwowych wyższych szkołach sztuk plastycznych oraz określenia uczelni, w których egzaminy te będą się odbywać.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 385

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 384

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 383

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 382

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 381

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przy spłatach w gotówce należności Państwowego Funduszu Ziemi.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 380

  Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Finansów z dnia 19 lipca 1958 r. w sprawie rozliczeń z tytułu zysków, strat, różnic cen oraz środków obrotowych w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Górnictwa i Energetyki.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 379

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 1958 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu obowiązku podatkowego w zakresie podatku od lokali przypadającego od najemców z art. 4 dekretu o najmie lokali.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 378

  Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie wykonywania przepisów uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 065, poz. 377

  Uchwała nr 307 Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie rozwiązania Komisji Rządowej do Spraw Paliw i Energii Elektrycznej.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: