eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1958 › Nr 055

Monitor Polski - rok 1958, nr 055

 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 055, poz. 321

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 lipca 1958 r. w sprawie uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenia cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywania dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 055, poz. 320

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 czerwca 1958 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 055, poz. 319

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie zasad lokowania środków zakładowych funduszów mieszkaniowych na rachunkach bankowych oraz zasad i trybu udzielania pożyczek ze środków funduszu.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 055, poz. 318

  Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1958 r. w sprawie przekazania radom narodowym państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej podporządkowanych wojewódzkim zarządom państwowych gospodarstw rolnych i rejonowym zarządom rybactwa.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 055, poz. 317

  Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad podziału większych miast na dzielnice.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: