eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1958 › Nr 018

Monitor Polski - rok 1958, nr 018

 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 121

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 7 lutego 1958 r. o wprowadzeniu zmian do "Instrukcji B-IV - Pomiary sytuacyjne".
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 120

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 lutego 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 119

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 118

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 117

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Autorów, Kompozytorów i Wydawców "ZAIKS" od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 116

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1958 r. w sprawie zmiany dopłat z budżetu z tytułu sprzedaży pasz przez zakłady handlu paszami Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" państwowym gospodarstwom rolnym.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 115

  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw geodezyjnych resortu gospodarki komunalnej.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 018, poz. 114

  Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie wytycznych do ustalania stawek taryfowych w zakresie przewozów środkami komunikacji miejskiej.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: