eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneM.P.rok 1958 › Nr 010

Monitor Polski - rok 1958, nr 010

 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 65

  Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 stycznia 1958 r. w sprawie organizowania porad technicznych dla budownictwa spółdzielczego i indywidualnego na wsi.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 64

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 63

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 62

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 61

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 60

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu osób na trasach zagranicznych.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 59

  Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
 • Monitor Polski z 1958 r. Nr 010, poz. 58

  Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w okresie zimy 1957/58 r.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: