eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 846

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 846

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-06-14
 • Data wydania 2016-05-13
 • Data wejścia w życie 2016-07-15
 • Data obowiązywania 2016-07-15
 • Uwagi art. 1 pkt 5, art. 4 i art. 6 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.; art. 3 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 3 pkt 2 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-06-14

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 846

  Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 844

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 843

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 842

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: