eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2014 › poz. 1328

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1328

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Organ wydający SEJM
 • Organ zobowiązany MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2014-10-03
 • Data wydania 2014-08-29
 • Data wejścia w życie 2015-01-01
 • Data obowiązywania 2015-01-01
 • Uwagi Art. 1 pkt 4, 18, 20, 22, pkt 23 lit. a, pkt 25 i pkt 26 lit. b, art. 2 pkt 3, 4, 5, 17, 19, 23, 24, pkt 27 lit. a–c i pkt 28 oraz art. 9 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2015 r.; art. 1 pkt 24 lit. b, art. 2 pkt 25 lit. b oraz art. 11 wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2015 r.; art. 1 pkt 3 – w zakresie art. 4a pkt 23 i 24, pkt 8 lit. b tiret trzecie – w zakresie art. 12 ust. 1b pkt 5, pkt 11 lit. d, f, g, pkt 14 lit. a tiret pierwsze i drugie i lit. b oraz pkt 15, art. 2 pkt 1 lit. c, pkt 7 lit. b tiret trzecie – w zakresie art. 17 ust. 1a pkt 5, pkt 9 lit. d i lit. e – w zakresie art. 22 ust. 1o oraz art. 13 wchodzą w życie z dniem 3 listopada 2014 r.; art. 2 pkt 8 lit. a, b, e, i oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 4 października 2014 r.; art. 2 pkt 21 lit. b, pkt 22 lit. b wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2014 r; art. 2 pkt 8 lit. c, pkt 14 lit. g, pkt 21 lit. a tiret drugie i pkt 29 oraz art. 10 i art. 15 wchodzą w życie z dniem 18 października 2014 r.
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2014 - wszystkie pozycje z dnia 2014-10-03

 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1329

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1328

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1327

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1326

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1325

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r.
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1324

  Umowa pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisana w Paryżu dnia 19 sierpnia 2002 r.
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1323

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1322

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: