eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Uprawnienia rodzicielskie pracownika

Uprawnienia rodzicielskie pracownika

2013-01-18 00:20

Uprawnienia rodzicielskie pracownika

Uprawnienia rodzicielskie pracownika © Deklofenak - Fotolia.com

Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia zaświadczenia, że dany pracownik korzysta lub nie korzysta z uprawnień rodzicielskich. Należy jednak podkreślić, że rodzice nie mają prawa korzystania podwójnie z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, określonych w art. 1891 kp.
Pytanie: Pracodawca Anny Z. domagał się od pracodawcy jej męża okazania zaświadczenia, że mąż Anny Z. nie korzysta z uprawnień rodzicielskich. Czy pracodawca Anny Z. ma prawo domagać się okazania takiego dokumentu?

Odpowiedź: Pracodawca Anny Z. nie może domagać się aby pracodawca drugiego z rodziców wydania zaświadczenie, że zatrudniony u niego pracownik nie korzysta z uprawnień rodzicielskich.

Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia zaświadczenia, że dany pracownik korzysta lub nie korzysta z uprawnień rodzicielskich. Należy jednak podkreślić, że rodzice nie mają prawa korzystania podwójnie z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, określonych w art. 1891 kp. Przepisy przewidują kontrolę przez pracodawcę jedynie w zakresie urlopu wychowawczego. Jeżeli pracodawca stwierdzi, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

fot. Deklofenak - Fotolia.com

Uprawnienia rodzicielskie pracownika

Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia zaświadczenia, że dany pracownik korzysta lub nie korzysta z uprawnień rodzicielskich.


W aktach osobowych powinno znaleźć się oświadczenie pracownika o zamiarze skorzystania o przysługujących mu uprawnień rodzicielskich, określonych w art. 1891 kp. Chodzi o prawo do:
  • niezatrudniania w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę, jeżeli uprawniony pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, bez jego zgody, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy (art. 148 pkt 3 kp),
  • niezatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, jeżeli uprawniony pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, bez jego zgody (art. 178 § 2 kp),
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821 § 1 kp),
  • urlopu wychowawczego (art. 186 § 1 i 2 kp), z zastrzeżeniem, że z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 miesięcy mogą skorzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, jeżeli są zatrudnieni,
  • obniżenia wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 1/2 w przypadku pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (art. 1867 kp),
  • 2 dni zwolnienia w roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 kp).
Podstawa prawna:
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z 28 maja 1996 r. (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.).


Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: