eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Postępowanie upadłościowe: terminy przedawnienia zobowiązań

Postępowanie upadłościowe: terminy przedawnienia zobowiązań

2012-11-22 00:20


4. Termin przedawnienia

Jeżeli zgłoszona wierzytelność została umieszczona na liście wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego, wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu (art. 264 ust. 1 puin). W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 125 § 1 kc, zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy.

W związku z tym termin przedawnienia wierzytelności umieszczonej na liście wierzytelności będzie wynosił 10 lat.

Po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciel może w ciągu 10 lat wszcząć przeciwko upadłemu egzekucję pod następującymi warunkami, które muszą zajść łącznie:
  • wierzyciel zgłosił swoją wierzytelność w toku postępowania upadłościowego,
  • zgłoszona wierzytelność została umieszczona na liście wierzytelności,
  • wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym.
Warto dodać, że 10-letni termin przedawnienia rozpocznie swój bieg w dniu uprawomocnienia się postanowienia umarzającego.

Jeżeli zgłoszonej wierzytelności odmówiono uznania (czyli nie umieszczono na liście wierzytelności), wtedy zastosowanie znajdzie „podstawowy” termin przedawnienia konkretnego roszczenia, wynikający albo z przepisu ogólnego, tj. art. 118 kc (10-letni albo 3-letni termin przedawnienia), albo z przepisów szczególnych, np. 2-letni termin przedawnienia przy sprzedaży między przedsiębiorcami.

Wierzyciel, w toku postępowania upadłościowego, nie uzyska bowiem „orzeczenia sądu stwierdzającego istnienie oraz wysokość jego roszczenia” (art. 125 § 1 kc). Wówczas zgodnie z art. 263 puin wierzytelność, której uznania odmówiono w całości lub w części, może być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego. Wskutek zgłoszenia wierzytelności bieg przedawnienia został przerwany, a po zakończeniu postępowania upadłościowego termin ten będzie biegł na nowo i będzie to termin z art. 118 kc lub z przepisów szczególnych.

Podstawa prawna:
  • art. 236 ust. 1, art. 263 Prawa upadłościowego i naprawczego,
  • art. 124 § 1, art. 125 § 1, art. 118 Kodeksu cywilnego.


Więcej informacji o zmianach przepisów przydatnych w zarządzaniu spółką z o.o. oraz o tym jak zyskać bezpieczeństwo na stanowisku członka zarządu, znajdziesz w poradniku "Doradca Prezesa spółki z o.o."

poprzednia  

1 2

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: