eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

2007-10-08 09:34

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z upływem czasu, na jaki została zawarta, jeżeli nie zawiera ona w swojej treści postanowienia o prawie wypowiedzenia, a co za tym idzie - nie może być rozwiązywana za wypowiedzeniem. Od powyższego występują jednak wyjątki.
Okres wypowiedzenia jest to czas po upływie którego zgodnie z oświadczeniem stron, ustaje stosunek pracy. Okres wypowiedzenia powinien być zgodny z wytycznymi kodeksu pracy. Dopuszczalne jest wydłużenie okresu wypowiedzenia dla obu stron, bezskuteczne jest natomiast zamieszczenie w umowie o pracę klauzuli umożliwiającej wyłącznie jednej ze stron stosunku wypowiedzenie umowy o pracę. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę uznaje się za zgodne z prawem wyłącznie wtedy, kiedy druga strona zapozna się z treścią wypowiedzenia.

Zgodnie z kodeksem pracy wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej.

W dokumentach informujących o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna być zawarta
adnotacja z prawami przysługującymi pracownikowi, tj. o możliwości odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy.

Klauzula o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z upływem czasu, na jaki została zawarta, a co za tym idzie - nie może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Od powyższego występuje jednak wyjątek – zawarcie w umowie tzw. klauzuli o wypowiedzeniu.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą uwzględnić możliwość wcześniejszego rozwiązania takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p). Wypowiedzenie 2-tygodniowe stosuje się bez względu na staż pracy pracownika i termin, na jaki strony zobowiązały się zawrzeć umowę o pracę – oczywiście dłuższy niż 6 miesięcy. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie wymaga w takim przypadku uzasadnienia ani pracownika, ani pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić z każdego powodu. Okres wypowiedzenia zawsze zaczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę.

Zawarcie umowy na okres 6 miesięcy lub na czas krótszy niż 6 miesięcy nie podlega wypowiedzeniu określonemu w art. 33 k.p. Nawet jeśli strony zawrą w takiej umowie klauzulę o możliwości wcześniejszego 2-tygodniowego wypowiedzenia, klauzula taka jest nieskuteczna.

Warto w tym miejscu także wspomnieć, iż umowa na czas określony zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawierająca w swojej treści klauzulę o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, również przed upływem 6 miesięcy. Warunek ten dotyczy bowiem tylko możliwości zawarcia w umowie klauzuli o wcześniejszym wypowiedzeniu umowy na czas określony, a nie terminu, po upływie którego umowa taka może zostać wypowiedziana.

Oczywiście umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana również na mocy porozumienia stron.

Upadłość lub likwidacja przedsiębiorcy oraz zwolnienia grupowe

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy (art. 411 § 2) lub z innych przyczyn niezależnych od pracownika, umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Umowa o pracę zawarta na czas określony może być również wypowiedziana z przyczyn niedotyczących pracownika np. w ramach zwolnienia grupowego za dwutygodniowym wypowiedzeniem (por. art. 5 ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Naruszenie praw pracowniczych

W przypadku, kiedy pracodawca wypowiada umowę na czas określony z naruszeniem przepisów (art. 33 k.p) pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z powodu rozwiązania umowy z naruszeniem przepisów prawa (art. 45 k.p).

Przywrócenie pracownika do pracy lub odszkodowania istnieje jedynie w sytuacji nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z artykułem 45 k.p.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.