eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych

Krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych

2011-07-20 11:00

Posiadanie przez pracownika tzw. grupy inwalidzkiej zobowiązuje pracodawcę do stosowania wobec niego obniżonych norm czasu pracy. Nie dotyczy to wszystkich stopni niepełnosprawności, ale tylko tych wyższych, tj. znacznego i umiarkowanego. Zasady stosowania skróconych norm czasu pracy ulegają jednak stopniowym zmianom. Jedna z nich, wprowadzająca istotne modyfikacje dotychczasowych reguł w tym zakresie, zacznie obowiązywać od nowego roku.
Nocki i nadgodziny, jeżeli lekarz pozwoli

Normy czasu pracy obowiązujące pracowników niepełnosprawnych różnią się w zależności od tego, jakim stopniem niepełnosprawności się legitymują. Jeżeli jest to stopień lekki (najniższy), wówczas dniówka robocza takiego zatrudnionego wynosi 8 godzin, natomiast norma tygodniowa 40 godzin. W przypadku gdy pracownik jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym lub znacznym, obowiązuje go 7-godzinna norma dobowa i 35-godzinna norma tygodniowa. Takie odrębne od ogółu pracowników normy czasu pracy obowiązują na mocy art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej ustawą o rehabilitacji.

Należy podkreślić, że stosowanie skróconych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia pracownika ustalonego w stałej miesięcznej wysokości. Natomiast godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na te skrócone normy ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Prawo pracy, wprowadzając generalną ochronę pracowników niepełnosprawnych przed nadmiernym obciążeniem ich pracą, dopuszcza też wyjątki od tych ochronnych regulacji. Na mocy art. 16 ustawy o rehabilitacji, obniżone normy czasu pracy nie są stosowane, jeżeli:
  • pracownik niepełnosprawny zatrudniony jest przy pilnowaniu,
  • na wniosek niepełnosprawnego, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, sprawujący opiekę nad pracownikiem, wyrazi zgodę na wykonywanie pracy w zwiększonym wymiarze czasu pracy.
W powyższych przypadkach wyłączone są nie tylko przepisy o obniżonych normach czasu pracy, ale również regulacje wprowadzające zakaz wykonywania przez niepełnosprawnego pracy w porze nocnej i w nadgodzinach. Przepis art. 16 uchyla bowiem stosowanie całości art. 15 ustawy o rehabilitacji. Jeżeli jednak nie występują okoliczności przewidziane w art. 16 tej ustawy, wówczas pracownik niepełnosprawny pracuje krócej oraz bez możliwości obciążenia go pracą nadliczbową lub w nocy. Niepełnosprawny ma też prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy, na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przysługuje ona niezależnie od 15-minutowej przerwy, którą przewiduje Kodeks pracy.

Tygodniowa norma czasu pracy niepełnosprawnego ma charakter stały, tj. jest ustalana sztywno, a nie przeciętnie.

Począwszy od 1 czerwca 2011 r. wszystkie specjalne uprawnienia dla niepełnosprawnych przysługują od dnia, w którym osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. To zaś generalnie następuje od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Takie regulacje wprowadzone zostały na mocy ustawy nowelizującej ustawę o rehabilitacji z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1475.) Wprowadziła ona wiele istotnych zmian nie tylko jeżeli chodzi o kwestie zaliczania niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia, ale również w zakresie czasu pracy niepełnosprawnych. Te ostatnie zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Od nowego roku więcej dłuższych dniówek

Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji wprowadziła kilka zupełnie nowych regulacji. Zmianie uległy zasady zaliczania niepełnosprawnych do stanu zatrudnienia, nabywanie uprawnień przez niepełnosprawnych czy normy ich czasu pracy. Przepisy nowelizujące wchodzą w życie stopniowo, a te, które dotyczą czasu pracy niepełnosprawnych zaczną obowiązywać dopiero od nowego roku. W poważnym stopniu zmieniają one dotychczasowe unormowania.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.