eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Prokurent - jakie ma uprawnienia?

Prokurent - jakie ma uprawnienia?

2011-02-23 13:57

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność, czy to osoba fizyczna czy spółka, zmaga się z ogromem spraw do skoordynowania i opanowania. O ile w spółce osób podejmujących działania jest z założenia więcej - wspólnicy lub członkowie zarządu, to w przypadku działalności gospodarczej wszystko zazwyczaj spoczywa na głowie przedsiębiorcy. Ułatwieniem może okazać się ustanowienie prokurenta - pełnomocnika przedsiębiorcy, który będzie występował w jego imieniu. Przy udzielaniu prokury trzeba pamiętać, że nie jest ona tożsama z pełnomocnictwem i rządzi się swoimi szczególnymi prawami.
Kto może udzielić prokury?

Prokura, uregulowana w przepisach art. 109¹ i nast. Kodeksu cywilnego, jest szczególną odmianą pełnomocnictwa zarezerwowaną wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu cywilnego i podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokurenta może zatem ustanowić jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Uprawnienia prokurenta

Udzielając prokury przedsiębiorca upoważnia prokurenta do działania w zakresie wszelkich spraw sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent może więc reprezentować przedsiębiorcę przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi, a także w kontaktach z innymi instytucjami, np. bankami. Może zatem wytoczyć powództwo, uczestniczyć w rozprawie, zawrzeć ugodę, a nawet cofnąć powództwo. Prokurent może także podejmować czynności pozasądowe: zawrzeć umowę kredytu lub pożyczki, umowę najmu, dzierżawy, sprzedaży, umowy z zakresu prawa pracy, podpisywać weksle i czeki.

Wynika z tego, że zakres umocowania prokurenta jest bardzo szeroki i podejmowane przez niego samodzielnie czynności mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważny jest wybór prokurenta: powinna być to osoba zaufana, znająca przedsiębiorstwo i sposób jego funkcjonowania, od której przedsiębiorca może oczekiwać, iż będzie działała w interesie przedsiębiorstwa.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że prokurent w żaden sposób nie zastępuje ani nie ogranicza w działaniu samego przedsiębiorcy lub jego organów (zarządu). Prokurent działa równolegle i niezależnie od nich.

Pomimo tak szerokiego katalogu uprawnień prokurenta istnieją czynności, do dokonania których prokurent musi uzyskać od swojego mocodawcy dodatkowe pełnomocnictwo szczególne. Są to: zbycie przedsiębiorstwa, dokonanie czynności prawnej zmierzającej do oddania go do czasowego korzystania, a także zbycie i obciążenie nieruchomości (np. wydzierżawienie jej). Do dokonania którejkolwiek z tych czynności prokurent musi uzyskać swoistą akceptację przedsiębiorcy wyrażającą się właśnie pełnomocnictwem szczególnym. Co więcej, jeżeli dokonanie danej czynności wymaga formy szczególnej (jak chociażby zbycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego), to takie pełnomocnictwo szczególne dla prokurenta również musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Kto może zostać prokurentem?

Kodeks cywilny ogranicza krąg podmiotów, które mogą być prokurentem do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że nie można ustanowić prokurentem osoby prawnej ani jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli np. innej spółki. Jest to zasadne zważywszy na wspomniany już istotny element prokury – zaufanie przedsiębiorcy do prokurenta. Takim zaufaniem można obdarzyć osobę fizyczną, trudno jest natomiast zawierzyć organom osoby prawnej, które mogą zmieniać swój skład osobowy często bez wpływu przedsiębiorcy udzielającego prokury.

Przedsiębiorca nie może również udzielić prokury osobie, która posiada już uprawnienie do reprezentowania go z innego tytułu: jednemu ze wspólników spółki jawnej, komplementariuszowi, członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Prokurent nie musi być pracownikiem przedsiębiorcy ani być związany jakimkolwiek innym stosunkiem prawnym z przedsiębiorcą (np. umową zlecenia).

 

1 2

następna

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.