eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

2011-02-10 12:55


W przypadku kategorii przedsiębiorstwa partnerskiego, ten rodzaj związku oznacza sytuację przedsiębiorstwa, które ustanowiło poważne partnerstwa finansowe z innymi przedsiębiorstwami, z zaznaczeniem że żadne z przedsiębiorstw pozostających w tym związku nie sprawuje rzeczywistej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim. Partnerzy to przedsiębiorstwa, które nie są ani niezależne, ani ze sobą związane.

Przedsiębiorstwo może zostać uznane za partnerskie, jeśli:
  • posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie, lub
  • nie jest ono związane z innym przedsiębiorstwem (głosy jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.
! W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego w celu ustalenia, czy kwalifikuje się ono do przyznania mu statusu MSP, musi ono dodać do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych i dane finansowe drugiego przedsiębiorstwa. Procent ten jest odzwierciedleniem posiadanego proporcjonalnego udziału w kapitale lub w głosach (w zależności, który jest większy).

Kategoria przedsiębiorstw związanych odnosi się do sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw tworzących grupę, w której jedno z przedsiębiorstw kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, większość głosów w innym przedsiębiorstwie lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo.

Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:
  • przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie,
  • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie,
  • przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.
! Aby ustalić czy przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji, należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa związanego do danych przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że na status przedsiębiorstwa związanego wskazuje prawny wymóg sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ono ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że w przypadku przekroczenia progu zatrudnienia lub pułapu finansowego w trakcie roku, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa – zachowuje ono status MSP. Jednakże w przypadku, jeśli zjawisko to powtórzy się w ciągu kolejnych dwóch lat, następuje utrata statusu.

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: