eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Urlop wychowawczy a prawo do urlopu uzupełniającego

Urlop wychowawczy a prawo do urlopu uzupełniającego

2010-09-02 12:16

W roku kalendarzowym, w którym pracownica powróci do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego, wymiar przysługującego jej urlopu należy ustalić stosując odpowiednio przepisy dotyczące urlopu proporcjonalnego, biorąc za podstawę 26 dni.
Pytanie: Pracownica 19 maja 2009 r. urodziła dziecko. W okresie od 19 maja 2009 r. - 5 października 2009 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego, a w okresie od 6 października 2009 r. do 5 listopada 2009 r. wykorzystała 3 dni urlopu zaległego i cały 20-dniowy urlop wypoczynkowy za rok 2009. Po urlopie udała się od razu na urlop wychowawczy. W dniu 15 grudnia 2009 r. ww. pracownicy upłynęło 10 lat zatrudnienia i uzyskała prawo do dodatkowych 6 dni urlopu wypoczynkowego. Proszę o wyjaśnienie, czy w tej sytuacji (tj. w trakcie trwania urlopu wychowawczego) pracownica nabyła prawo do tych dodatkowych 6 dni urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu, wraz z zakończeniem okresu urlopu wychowawczego pracownica nabędzie prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego za 2009 r.

1. Prawo do wyższego wymiaru urlopu nabywa się także w czasie trwania urlopu wychowawczego

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Jeżeli pracownik wykorzysta urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyska w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje mu urlop uzupełniający.

Pracownica 15 grudnia 2009 r. osiągnęła 10-letni okres pracy skutkujący podwyższeniem jej wymiaru urlopu wypoczynkowego z 20 do 26 dni. Ponieważ przed nabyciem prawa do urlopu w wyższym wymiarze pracownica wykorzystała cały należny jej dotychczas urlop (20 dni), przysługuje jej urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. Okoliczność, iż odpowiedni staż pracy pracownica osiągnęła w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, nie ma wpływu na jej uprawnienia urlopowe. Dzieje się tak, gdyż okres trwania urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że pracownica nabędzie prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego za 2009 r. w momencie zakończenia urlopu wychowawczego.

2. Rozpoczynając urlop wychowawczy nie stosuje się zasady proporcjonalności

W roku, w którym pracownica rozpoczyna urlop wychowawczy i nie wraca do pracy w tym samym roku, zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Oznacza to, że po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym pracodawca powinien udzielić pracownicy za 2009 r. dodatkowych 6 dni urlopu wypoczynkowego.

Natomiast w roku kalendarzowym, w którym pracownica powróci do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego, wymiar przysługującego jej urlopu należy ustalić stosując odpowiednio przepisy dotyczące urlopu proporcjonalnego, biorąc za podstawę 26 dni.

Podstawa prawna:
  • art. 154 § 1, art. 1552, art. 158, art. 1865 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: