eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wypowiedzenie umowy po zwolnieniu lekarskim

Wypowiedzenie umowy po zwolnieniu lekarskim

2010-05-06 13:55

Pracodawca może wręczyć pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę już w pierwszym dniu powrotu pracownika do pracy po przebytej przez niego niezdolności do pracy wywołanej chorobą, nawet jeśli trwała ona ponad 30 dni. Wypowiedzenie może być wręczone przed przeprowadzeniem badań kontrolnych.
Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim przez 31 dni. W pierwszym dniu po powrocie wręczyliśmy jej wypowiedzenie (była zatrudniona na czas określony z adnotacją o możliwości 2-tygodniowego wypowiedzenia warunków umowy). Czy mogliśmy jej wręczyć wypowiedzenie bez wcześniejszego skierowania jej na badanie kontrolne? Od następnego dnia została wysłana na urlop wypoczynkowy.

Odpowiedź: Pracodawca może wręczyć pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę już w pierwszym dniu powrotu pracownika do pracy po przebytej przez niego niezdolności do pracy wywołanej chorobą, nawet jeśli trwała ona ponad 30 dni. Wypowiedzenie może być wręczone przed przeprowadzeniem badań kontrolnych.

1. Ochrona przed wypowiedzeniem obejmuje okres zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Na tej zasadzie pracownik w okresie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Okres ochronny kończy się jednak z upływem okresu niezdolności do pracy wskazanego w zaświadczeniu lekarskim. Tym samym pracownik, który stawia się do pracy po okresie choroby z gotowością do jej podjęcia nie jest już chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę i pracodawca może wręczyć mu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Ważne! Można rozwiązać umowę nawet bez aktualnych badań lekarskich

Dopuszczalność wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę nie jest uzależniona od posiadania przez pracownika aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

2. Urlop wypoczynkowy można udzielić bez badań lekarskich

Do niedawna przyjmowano, że warunkiem udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego po trwającym dłużej niż 30 dni okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jest uprzednie skierowanie pracownika na badania kontrolne w celu potwierdzenia jego zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Obecnie, w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego stanowisko to uległo zmianie.

Zdaniem SN: Można iść na urlop bezpośrednio po chorobie

„Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni” (Wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2008 r., II PK 214/07)

W uzasadnieniu SN wskazał, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku. Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.

3. Przed dopuszczeniem do pracy należy przeprowadzić badania kontrole

O ile więc pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po trwającym dłużej niż 30 dni okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bez konieczności przeprowadzania wcześniej badań kontrolnych, o tyle przeprowadzenie takich badań jest konieczne przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jeżeli więc przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik świadczył pracę (choćby przez jeden dzień), to dopuszczenie pracownika do pracy bez uprzedniego skierowania go na badania kontrolne i uzyskania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów.

Podstawa prawna:
  • art. 41, art. 229 § 2 i § 4ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.