eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana minimalnego wynagrodzenia a umowa o pracę

Zmiana minimalnego wynagrodzenia a umowa o pracę

2010-04-07 12:27

Wszystkim pracownikom, których wysokość wynagrodzenia była równa najniższemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w 2009 r., od 1 stycznia 2010 r. przysługuje prawo do wyższego wynagrodzenia. Pracodawca jest ze swej strony zobowiązany do jego wypłaty w nowej, wyższej wysokości, niezależnie od tego, czy pracownicy podpisali aneksy do umowy.
Pytanie: W związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2010 r. musiałam pracownikom dać do podpisania aneksy do umowy. Przygotowałam je już w grudniu 2009 r. z informacją, że nowe warunki obowiązują od 1 stycznia 2010 r. Mam jednak kilkanaście aneksów, które nie zostały jeszcze podpisane, ponieważ pracownicy są np. na długotrwałym chorobowym, macierzyńskim lub na urlopie wychowawczym. Co mam w tej sytuacji zrobić? Czy wpiąć do akt osobowych niepodpisane aneksy? Jedna pracownica będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym zmarła i nie zdążyła mi podpisać aneksu. Co zrobić?

Odpowiedź: Wszystkim pracownikom, których wysokość wynagrodzenia była równa najniższemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w 2009 r., od 1 stycznia 2010 r. przysługuje prawo do wyższego wynagrodzenia. Pracodawca jest ze swej strony zobowiązany do jego wypłaty w nowej, wyższej wysokości, niezależnie od tego, czy pracownicy podpisali aneksy do umowy. W przypadku nieobecnych pracowników pracodawca powinien przedstawić im aneksy do podpisu w dniu ich powrotu do pracy. W przypadku zmarłej pracownicy pracodawca powinien załączyć do akt osobowych informację o zmianie wynagrodzenia w okresie przebywania pracownicy na świadczeniu rehabilitacyjnym.

1. Wynagrodzenie nie może być niższe niż określone minimum

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikom, a więc osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalana jest corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1317 zł.

Do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem:
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy emerytalnej lub rentowej oraz
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia oznacza konieczność zmiany umowy

Jeżeli w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia zostało określona na poziomie wynagrodzenia minimalnego, ze wskazaniem konkretnej kwoty tego wynagrodzenia, to w związku ze zmianą jego wysokości z początkiem roku należy dokonać odpowiednich zmian w treści umów o pracę. Zmiana umowy o pracę wymaga zachowania formy pisemnej. Najprostszym sposobem jest zawarcie aneksu określającego nową wysokość wynagrodzenia za pracę. Aneks powinien zostać podpisany przez obie strony stosunku pracy (złożenie podpisu jest wyrazem akceptacji zmian wprowadzonych do umowy). Pracownikom nieobecnym w pracy (np. przebywającym na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim) należy przedłożyć aneksy niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności i stawieniu się do pracy.

3. Nawet bez aneksu trzeba wypłacać wyższe wynagrodzenie

Należy podkreślić, że prawo pracownika do minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z przepisów powszechnie obowiązujących i niezależnie od tego, czy pracodawca zadba o zmianę treści umowy o pracę w zakresie dotyczącym wynagrodzenia za pracę i tak będzie obowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów. Oznacza to, że nawet bez podpisanych przez pracowników aneksów pracodawca powinien od 1 stycznia 2010 r. wypłacać pracownikom wyższe wynagrodzenie za pracę.

Ważne! Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna wyjątkowa także w drodze jednostronnej decyzji

Warto wskazać również na to, iż wśród opinii prawników pojawia się pogląd, iż taka jak opisana wyżej zmiana wynagrodzenia pracownika może zostać dokonana także poprzez przedstawienie pracownikom jednostronnej informacji wskazującej na zmianę ich wysokości wynagrodzenia. Dzieje się tak, gdyż tak, jak wskazano wyżej, nawet gdyby pracownicy nie wyrazili zgodę na zmianę wynagrodzenia, pracodawca i tak musiałby wypłacić im wyższe wynagrodzenie. W praktyce takie postępowanie nie jest kwestionowane przez inspektorów pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 29 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 6 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679),
  • obwieszczenie Prezesa RM z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. nr 48, poz. 709).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.